Skapa en användare i skolan

Till lärare
När du vill använda Polarbibblo.se i skolan ska du ha en kollektiv användare för varje klass. Den skapas av läraren som använder Polarbibblo.se. Personuppgifterna som sparas utgörs därför av lärarens namn och mejladress. Som användarnamn anger du klassbeteckning och skola. Upphovsrätten till era bidrag blir då kollektiv. Välkommen till Polarbibblo.se, en säker sajt för barn!

Egen upphovsrätt för eleven
Vill du att barnet som skriver texten ska ha egen upphovsrätt till texten behöver ni göra ett extra moment. Gör så här: Låt varje barn välja ett alias som det sparar i skolan. Avsluta varje bidrag med att skriva "Av + barnets alias". Skriv aldrig in barnets riktiga namn.

Egen användare för elev på skoltid
Om du vill att varje barn ska ha en egen användare på skoltid behöver den skapas av barnet tillsammans med sin vårdnadshavare. Det måste de göra när de befinner sig på samma ställe och har tillgång till en dator, telefon eller padda samt en internetuppkoppling.

Läs mer:
Varför vi sparar ditt namn >>
Om upphovsrätt>>

Hör gärna av dig med frågor till huvudredaktören Regine Nordström.
Telefon: 072-5451430
Mejladress: regine@polarbibblo.se