Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Lang 05S

Muv tjiegus ráddna

fröken

Buoris!

Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån bávtjagahtij juolgev.

Sunná hähttuj oaddjut plåstårav. Sunná enná javlla såj hähttuba mannat dåktåra lusi. Mån oaddtjujiv tjuovvut. Gå mij bådijma dåktåra lusi mij vuojnijma muv ja Sunná rádnav, Leah.

Suv viellja lij oadtjum bávtjas juolgen sån aj. Maŋŋel mij oattjojma tjåhkkåhit vuorddemlanján. De dåktår bådij.

- Sunná Ristin la duv vuorru.

Maŋŋel mij oattjojma mannat sisi avta unna ladnjaj ja dåktår gahtjaj Sunnás gåk sån oattjoj bávtjas ja jus báktji dal. De Sunná manáj sisi avta unna, unna ladnjaj.

Dåhppe lij niejdda mij gehtjaj jus sujna lij bávtjas nåv ahte lij váralasj.

Gå Sunná bådij ruoktu de sån lij ávon.

- Manen la dån nåv ávon? Sunná enna javlla.

- Mån iv la báktjim nåv várálasj! Sunná javlla.

Maŋŋel mij vuolgijma ruoktu.

Fler berättelser av fröken

 • Lang 03S

Cuggu

Bures, Mus lea okta beana man namma lea Cuggu. Cuggu lea siivu ja dan liihká ja stoahká muinna. Okti go mon bohten ruoktut skuvllas de Cuggu ii lean ruovttus. Mon ringejin mu eittii ja jerren gos Cuggu leai. Eitte...

Berättelser av andra

Fler berättelser
 • Lang 06S

Julen är här

Det var en gång en liten flicka som heter Alics. Hon skulle på en promenad. Då gick hon vilse i skogen. Hon knackade på en dörr, då öppnade en nisse. - Hej vem är du? sa nissen. - Jag heter Alics. Var är jag?...

 • Lang 06S

Tomten och Rudolf

Det var en gång en snäll tomte och en ren som hette Rudolf, dom var i tomteverkstaden. En dag skulle tomten läsa igenom alla önskelistor. Dom flesta hade önskat sig fidget toys. Om dom inte önskade sig fidget toys...

 • Lang 06S

Guldbarnet

En gång var det ett vackert barn men det var inget vanligt barn för det var gjort av guld.

 • Lang 06S
 • Lang 05S

Boahtte vahko

Kapitel 1 Buoris muv namma l Sofia ja dát la muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedne namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob. Muv ieddne sån la sábme ja muv áhttje sån la ládde. Det är inte så lätt i skola...

 • Lang 05S

Báhtsak ja Goahttse

Akti lidjin guokta gierge, sunnu namá lidjin Báhtsak ja Goahttse. Åvtå biejve Goahttse sidáj stádaj vuolgget. Sån sidáj oasstet “klackgábmagijt”. Valla gå bådij dåk de lidjin gábmaga nåhkåm ja Goahttse lij nåv håjen....

 • Lang 06S
 • Lang 05S

Giesseloahpe

Giesseloahpe Muv giesseloaben lav mån hárjjidallam. Akti mån dahkiv 1000 sit-upsa. De mån dahkiv 20 x 50 = 1000. Gå mån sihtiv rávvasav hárjjidallat de viehkiv birra unnán. Gievrudagáv ja rávvasav ällim ájnna majt...

 • Lang 06S

F.Y.(Bok 1)

Det var ett speciellt år. År 2555. Då upptäcktes den första draken. Tidigare hade man trott att drakar bara var påhitt. Men just år 2555 upptäckte en kvinna den första draken. Hennes namn var Fortuna. Fortuna Dunorit....

 • Lang 06S

Los äventyr

Det var en gång en flicka som hette Lo. En dag gick Lo ut och då såg hon en pojke. - Vad gör du? frågade hon. - Jag är nyinflyttad. När jag gick på promenad så gick jag vilse och tappade bort min mamma, svarade...