Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 03S

Stálluveahka

NaReK K
Oktii dát ledjen 3 mána geat orrun sin etniin ja áhčiin ovtta unna dálus meahcis. Mánaid namma leai Lurfi, Burfi ja Jurfi. Ovtta beaivvi visot golbma máná vulge meahccái stoahkat de Lurfi oinnii juoidá. Dat leai okta unna mánás, die mánna ii lean nu fiinnis. Dát unna mánás dajai Lurfái, Burfái ja Jurfái ahte dat galget čuovvut su. Son, dat mánná, dajai ahte sin galge oažžut nu ollu njálgáid maid sii sihte. De Lurfi viegai, hui johtilit danin go Lurfi liikui njálgáide hui olu. Muhto go son leai mannan sisa son ii oaidnán njálgáid. Son oinnii ovtta stuor olbmo. Lurfi jáhkii ahte son diđii gii dat leai, dat leai STÁLLU. De Lurfi hálidii jorgalit muhto su duogin čuoččui stálumánná, Burfi ja Jurfi. De Lurfi ii máhttán báhtarit. Jurfi dajai:

- Gos njálgát leat?

De son dajai:

- Ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Makkár njálgáid birra don ságastat, dás dat beare gávdnojit golbma unna njálgáža, ha ha ha! Dii soaitibehtet diehtit makkár njálgaid birra mon ságastan, dii golmmas dat lehpet, ha ha ha ha ha ha!!! Dál mon gálggan borrat din.

- Ii, ale bora min, mis lea okta vuoiddas, min jáhkkit ahte don boađát liikot dasa. Go don vuoiddat deinna vuoidasiin de du náhkki álu boahta leahkit fiinnis ja buhtis, dadje Lurfi, Burfi ja Jurfi.

- Dát mon beare háledan jus mu mánná ja mu máná eadni nai oažžuba vuoidasa, dajai stállu.

- Diehttelis visot din oažžubehtet, dadje visot golmmas. De Jurfi čohkkedii stálu duohkái ja de Jurfi hoigadii stálu dollii.

- Mon ja mu mánná ean goasege boađe geahččalit din vuoidasa, dajai stálu eadni.

- Muhto geahča, das mus leat moadde njálgát, lehpet go din sihkkárat ahte din ehpet hálet máistit.

De stállu eadni dajai:

- Muhto min gal máhtte máistit.

- Dá lea, dajai Lurfi.

- Giitu, dajai stálu eadni. De go stálu eadni ja stálu mánná leigga borran njálgaid, de goappašagat seahkáneigga ja váibbaiga. De Jurfi jearai gos visot gollit, diamanttat, silbbat ja ruđat leat.

Stálu eadni vástidii:

- Dat lea lávu vuolde. De Lurfi hoigai goappašagaid dolii. De dát ii sat gávdnon stállu ii ge stáluveahka. Diet golmmas vihken olggus ja vizze visot golliid, silbbaid, diamanttaid ja ruđaid. De dat vulge ruoktot ja dat ledje nu ollu gollit, diamanttat, ruđat ja silbbat ahte dat eai nágodan guoddit visot. Vuohccen sii gudde vehas ja maŋŋil dat viežžen loahpaid. Heimman deid eadni ja áhčči oinniga ovtta imás diŋgga, dát gávdne hui ollu gollid, silbbaid, diamanttaid ja ruđaid. De Lurfi dajai deidda ahte dá lea sin geat lea viežžan visot stálluveagas. De eadni ja áhčči huomaiga ahte sii máhttet johtit danin go deis dal leai nu olu ruhta. Olles veahka jođii ovtta hui stuor ja fiinna dállui.

-LOAHPPA-

Berättelser av andra

Fler berättelser
  • Lang 06S

Katten Mia

Katten heter Mia och hon älskar att äta kattgodis. En dag när Mia var ute och lekte med sin ägare hittade hon en mus. Hon började jaga musen tills en katt som heter Smartis kom och tog den. Smartis tog musen till s...

  • Lang 05S

Muv tjiegus ráddna.

Buoris! Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån b...

  • Lang 06S

Baby bossen

Det var en gång ett barn som hette Baby bossen. Han var rädd för att få nya kompisar. Han tänkte att nu ska jag få nya kompisar. Då blev han glad.

  • Lang 06S

Hur mina bildberättelser försvann ...

Här berättar jag hur mina bildberättelser försvann. Den första hade jag hållit på med i tre timmar och min storebror kom och ville titta. Då såg han ett stavfel och tänkte att han skulle rätta till det. Jag kände på m...

  • Lang 06S

Potatischipsen

Det var en gång en affär som sålde potatischips. En människa köpte mig. Jag blev uppäten. Slut.

  • Lang 06S

En Alexia

En Alexia är en sällsynt varelse. Man ser den inte så ofta. En Alexia kan verka sur men det är den inte. Dom är väldig snälla och skrattar mycket. Dom är ofta väldigt vänskapliga om dom inte är en fejk-Alexia. Om...

  • Lang 06S

Catharina säger: Sluta Lilly!

Catharina förbereder sin häst för snart ska Ann-lisa och Lilly mötas för första gången. Ann-lisa är en vanlig människa. Ann-lisa är värdens bästa kompis till Catharina. Nu kommer Lilly. - Hej Lilly! säger Cathari...

  • Lang 03S

Cuggu

Bures, Mus lea okta beana man namma lea Cuggu. Cuggu lea siivu ja dan liihká ja stoahká muinna. Okti go mon bohten ruoktut skuvllas de Cuggu ii lean ruovttus. Mon ringejin mu eittii ja jerren gos Cuggu leai. Eitte...