Tippe

av Orafo R

Kaninen Tippe är fyra år gammal. Hon har hittat en dörr. Hon går igenom den.
Inne i huset finns det två dalahästar. De heter Tage och Hilma.
De går till en lekpark.
Sen vilar Tippe.