Björn

av Mjuktass

Har du sett en björn sova någon gång?
Det har jag.
VARNING! Väck inte björnen när den
sover!
Då kan det gå riktigt illa!
Detta är en annorlunda björn. Denna
björnen låter som en ko. Det kan den
väl göra? Jag tror det!
Har du sett en ko ha zombiefeber? Nu
har du det!
Jag har läst boken Zombiefeber.
Har du?