Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Polarbibblo kasuaa

2019 met aloima planeeraahmaan millä laila Polarbibblo tullee vielä paremmaksi. Met halvaama ette lapset koko maasta löytävät meile eikä vain Norrbottenista. Met halvaama kans ette sivula oon muita kieliä ko ruottin kieli. Ensimmäinen asia oli ette tehä sivu paremmaksi ja siistimmäksi. Ja niin met tehimä!

1 oktuuperia 2020 aukasthiin uusi Polarbibblo. Paljon vanhalta sivulta oon jäljelä, esimerkiksi se, ette sie saatat kirjottaa, riitata ja pelata, mutta met lisäsimmä uuttaki. Jos sulla on konttu meilä niin saatat säästää sinun töitä ja tehä net valhmiiksi myöhemmin.

Mutta met halvaama tulla vielä paremmaksi ja lisätä sivule uusia asioita. Tämän vuoen aikana sie saatat lukea ja lähettää tekstiä meänkielelä ja saamenkielilä. Kohta meän sivule saattaa lähettää kuvia, ääniä ja viiteoita. Met halvaama olla paikka mihin kaikki kreatiiviset lapset oon tervetulheita, riippumatta siittä millä laila sie olet kreativiinen.

Met halvaama kehittää sivua vielä enemmän ja tulla vielä paremmaksi. Polarbibblo oon yli 20 vuotta vanha. Se oon rohki vanha veppisivu. Tästä met olema villin ylpeitä. Ja niin kauan ko meile tullee uusia lapsia met jatkama!

Halvaakko sie tietää lissää Polarbibblosta? Käy Polarbibblon Facebookissa eli Polarbibblossa Norrbotten.se

Sie saatat kans ottaa meihin yhtheyttä. Lähetä meile eeposti meän infopreiviloohvaan info@polarbibblo.se  niin oikea henkilö toimituksessa ottaa yhtheyttä sinhuun.