Därför sparar vi ditt namn

Här kan du läsa om Varför vi sparar ditt namn?

När skickar du in ditt namn till Polarbibblo.se?
På Polarbibblo.se får barn göra sin röst hörd. Det gör du genom att skicka in bidrag till oss i form av texter och bilder. När du skapar en användare skickar du in ditt namn och din mejladress till oss. Du kan välja att ditt riktiga namn och första bokstaven i ditt efternamn syns när bidraget är publicerat på sajten. Du kan också välja att hitta på ett namn. Ett namn man hittar på kallas ett alias. Det får inte vara en person som redan finns.

När du vill vara med i Bok- och tidningslotteriet skickar du också in din hemadress, ditt postnummer och den ort du bor på. Namn, mejladress och din adress kallas också personuppgifter.

Bidraget skickar du in via ett formulär på webbplatsen. I formuläret finns det fält som du måste fylla i för att kunna vara med på Polarbibblo.se.

Det du måste fylla i är:
1. namnet på ditt bidrag.
2. texten du skrivit.
3. välja bilder för djursagor och rita bilder för webb-böcker.
4. om du vill vara med i Bok- och tidningslotteriet måste du fylla i in din hemadress, ditt postnummer och den ort du bor på.

Du kan välja att fylla i din ålder.

Därför sparar vi ditt namn Bidragen med de uppgifter som du skrivit i formuläret lagras i en databas som bara redaktionen kan nå. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till någon annan!

Vi på Polarbibblo.se behandlar dina personuppgifter enligt något som heter dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar de uppgifter du lämnat om dig själv så länge du har kvar din användare på sajten.

Vi sparar ditt namn och de andra uppgifterna som du lämnat till oss av olika skäl.

1. Vi sparar namn och första bokstaven i efternamnet, eller ett alias, för att användarna ska veta vem som har gjort texten eller bilden.
2. Vi sparar namn och första bokstaven i efternamnet, eller ett alias, för att du ska kunna söka efter dina egna eller andras bidrag.
3. Vi använder uppgiften om ort för att kunna lämna statistik till Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten. Din adress raderas ur vår databas i mars året efter du lämnade den till oss.
4. Vi sparar din mejladress för att veta att alla bidrag som du skickat in är gjorda av dig. Det är din användaridentitet i Polarbibblos databas.
5. Vi använder också mejladressen för att redaktörerna ska kunna komma i kontakt med dig som upphovsperson och ge feedback på din text.
6. Vi behöver din adress för att kunna skicka en bok till dig om du vinner i Bok- och tidningslotteriet.
7. Vi behöver din adress och andra kontaktuppgifter i samband med tävlingar och anmälningar. Vi sparar dem tills tävlingen eller evenemanget är avslutat.

Hitta ett publicerat bidrag
I presentationen på internet visas din text eller din teckning tillsammans med: namnet på bidraget, ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn eller ditt alias. Dina bidrag är sökbara på Polarbibblo.se. Du söker antingen på titel eller på ditt namn eller alias. Du kan också söka på ett ord ur texten.

Ta bort bidrag
Om du vill att ett bidrag eller din användare ska tas bort skickar du ett mejl till Kontakta oss >>
Du kan också ringa eller messa till huvudredaktören Linda Nilsson Westerdahl 072-229 20 01.
När vi raderar bidraget ur databasen har du kvar din användare och dina personuppgifter hos oss. När vi raderar din användare försvinner alla dina bidrag, uppgifter om namn och adresser som du har skickat in till oss.