kaninen  heter  Freja kaninen  heter  Freja av Alva
kaninen heter Freja av Alva