Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Bondlimpa

Bondlimpa är ett sorts bröd

på förpackningen står det att den är god och spröd

på den kan man ha skinka, ost och salami

den är så god att man tappar bort sig själv

och sin kompis så att man frågar sig själv vart var vi

man kan äta den till frukost, lunch och middag

även om det bara en limpa

man kan äta den efter träningen eller festen

bondlimpa är raka motsatsen till pesten

bondlimpa är som gud i brödform

den får andra bröd att framstå som en hundskitskorg

bondlimpa smakar himmelskt gott

bondlimpa ska man inte gnida mot sin kropp

Siggegu aaj tjaaleme

  • Lang 06S

Min kommande vinter

Den vintern som komma skall den bli så kall snön så vit ibland brun på grund av hundskit Skoter vi ska köra på Marie vi ska höra i husvagn vi ska vara till vals vi ska fara hockey vi ska spela ej bli hes...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”