Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Mio min Mio

Jag har en kompis

Han är ganska snäll

Men han är bra på att få skäll

Han gillar att slåss

Han gillar även att spela Fortnite med oss

Mio gillar palt, godis och snacks

Ändå har han gode många hacks

Mio gillar även Max-burgare och en köttig pizza

Men han är ganska bra på att dissa

Mio är min näst bästa vän

Slut!

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”