Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Wille boiii

En gång träffade jag Wille

han var ett riktigt snille

han hade en kompis som hette Sigge

men jag gilla inte Siggen

för han var golddiggern

sen så gick jag på toa

men Wille hade en boa

så jag blev skrämd

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”