Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Den hemlighetsfulla världen

  • Tjaelije: Camilla Brinck
  • Bievnije: ToHiX F
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 28 Ruffien 2022
Musse och Helium Den hemlighetsfulla världen

Man bïjre gærja lij:

Den handlar om Musse och Helium som är två små möss. Dom ska leta efter sin mamma och pappa i människovärlden.

"Den hemlighetsfulla världen" är den sjätte boken i serien om Musse och Helium.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jättebra.