Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

YeDaM C
Manne leam hujnies,
manne sïjhtem klaeriedidh.
Mannasinnie sïjht klaeriedidh?
Lea luste, OK?!

“Britt-Marie 2.0”