Valde viehkev báhkomasjijnnas

Ij diede majt tjállet vaj tjuorggat? Dibde báhkomasjijnnav duv viehkedit! Debtjasta bålluj “Vuorbbáda bágojt“ de oadtjo avta bágov juohkka tjärddaj. Máhta aj debtjastit “Vuorbbádit bágojt” juohkke tjärddaj jus ij sidá divna bágojt. Máhta däbttjot man ålo bále sidá. Valla mujte de divna duv oabme bágojs de gáhtu.

Gå la dudálasj de válde bágojt ja daga duv ábnnasav! Riek buorre!

Majt åtså?

Låggŋi sisi muv bágov: