Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Bessam Polarbibblon

Norrbottena Regijåvnnågirjjevuorkká doarjju dáv webbabielev. Sihtap nåv ållusa máhttelis webbabielev adni. Valla diehtep gávnnuji vissa gássjelisvuoda bessamijn webbabielen. Badjetjála vuollelin Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet giehttop ienebuv vánesvuodaj hárráj.

Láhka bessamij digitálla álmulasj dievnastibmáj

Dán bielen giehttop gåktu Regijåvnnågirjjevuorkká ållit lágáv bessamij digitálalasj almulasj dievnastusá hárráj. Giehttop jus li muhtem gassjelisvuoda lágav tjuovvot. Giehttop goassa gassjelisvuoda galggi tjoavdedum. Sihtap ållusabmusijt máhttelis Polarbibblov adni.

Giehto majt gávna vigij ja gássjelisvuodaj hárráj

Sihtap agev dahkat mijá webbabielev ienep ålediddjen. Gå bielev aná ja gávna ådå gassjelisvuodajt de l máhttelis midjij giehttot vigij hárráj. Sihtap aj diehtet jus dárbaha tevstajt jali iehtjádijt ma ájn älla ålediddje dunji Polarbibblon. Máhtá mäjllit jali riŋŋgit midjij. Vásstedip maŋemusát gålmma biejve maŋel gå lip duv mejlav oadtjum. Skicka ditt mejl i formuläret. Riŋŋgi mijá objäktassjedåbddáj Linda Nilsson Westerdahl telefåvnnånummar 073-083 22 41.

Diededa jus ep tjuovo lágav

Fábmudahka digitálalasj tjuottjodibmáj galggá gähtjat gájka lágav tjuovvu bessama hárráj digitálalasj almulasj dievnastibmáj. Jus ep vássteda duv gatjálvisájt buorreláhkáj de l máhttelis mejla eller ringa till Myndigheten för digital förvaltning. Giehto de sidjij majt boasstot dahkap duv miela milta.

Teknijkalasj diededibme webbabiele bessama hárráj

Diehtep gávnnuji vissa gássjelisvuoda bessamijn Polarbibblon. Gássjelisvuoda majt diehtep li:

  • Mij ep vuoseda jur dálla juohkka sajen gånnå vihke l sjaddam ja buojkodip dav tjielggasit.
  • Mij ep fála addnijda moattelágásj vuogijt lájddit gájkka bielijn.
  • Miján älla biellemálla ja hábmemálla buorre kvalitehtas ma tjuovvu standardav.
  • Miján li ånigåhttjoma ma dávk vájvedihttji dunji gut aná jiednastivrrimav jali dieddela tangenttangent boasto tangänntaj.
  • Mij ep buojkoda gájkka gåvåjt täkstan.
  • Gájkka tevsta älla máhttelisá stuoredit váni gassjelisvuoda dagi.
  • Mij adnep gåvåjt vuosedittjat tevstav.
  • Dån gut aná bielev i máhte duollit ájggeráddjimav. Adnep dav suoddjitjit addnijt jus vájálduhtti loggit ålgus.

Mijá rahtjam la gájkka vuojnos bessamgassjelisvuodajt divudam maŋemusát vuoratjismáno 15.b. 2021.

Gåktu lip gähttjalam webbabielev

Brightnest AB l dahkam tjanágahtes gähttjamav Polarbibblo webbabieles.
Aktavuohta: support@brightnest.se

Maŋemus árvustallam dagáduváj ragátmáno 29.b. 2020 ja l dåhkkidum Polarbibblos. 

Granskningsmetod

Granskningsrapport 

Webbasadje vuoseduváj gålgådismáno 1.b. 2020

Tjielggidibme ådåstuhteduváj maŋemus bále gålgådismáno 7.b. 2020