Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Girjje- ja tidnikvuorbbádus

Polarbibblon juohkka máno vuorbbádip girjijt ja tidnigijt mánájda gudi li oadtjum ietjasa tevstajt ja tjuorggasijt vuosedum webbabielen. Vuollelin gávna dábálasj gatjálvisájt ja vásstádusájt mijá Girjje- ja tidnikvuorbbádusá hárráj!

Gåktu oassálastáv Girjje-ja tidnikvuorbbádussaj?

Åvdemusát dárbaha addnenamáv. Gå de rája sisi dahkusav jali quizavásstádusáv midjij de dieddela gahpan ahte sidá oassálasstet Girjje-ja tidnikvuorbbádusán. Tjále de ietjat årudagáv, vaj diehtep gåsi rádjap duv girjev jali tidnigav jus viddni. Gå duv dagos vuoseduvvá webbabielen de riekkniduvvá låhttån vuorbbádusán! Alkket!


Makkir dagos tjerda sjaddi låhttån Girjje- ja tidnikvuorbbádusán!

Giehto, divta, girjjegätjástusá ja tjuorggasa sjaddi låhttån maŋel gå dåhkkiduvvi ja vuoseduvvi. Oattjo aj låhtåv jus vássteda gájkka duolla guizan ja vállji rádjat sisi duv vásstádusájt.


Galli besáv rádjat sisi Girjje- ja Tidnikvuorbbádussaj?

Nåv ednagav sidá!


Man vuoras galgáv årrot oassálastátjit Girjje- ja tidnikvuorbbádussaj?

Gájkka 0 ja 18 jage gaskan!

Makkir girjijt ja tidnigijt vuorbbádihpit?

Tidniga majt besa válljit li Kamratposten, Min häst ja Robot. Oattjo tidnigis ådåsabmusav jali vargga ådåsamos nummarav.

Girje li umasslágátja juohkka bále! Danen sihtap duv válljit makkir girjjetjerdav sidá ja man vuoras dån la. Giehpep sjaddá midjij válljit juoga mij la almma buorre!

Sidá gus gätjástit midjij tidnigij jali girjij hárráj majt aná lulun gávnnut vuorbbádusán? Tjále dav mijá aktavuohtaformulerra.

Man álu vuorbbádihpit girjijt?

Juohkka máno, ietján gå giesen gå aktij biedjap sjnjilltjamánov ja bårggemánov. Aktan sjaddi lågenan vuorbbádusá jahkáj.


Goassa mánon vuorbbádihpt girjijt?

Boahtte máno álgon. Buojkulvissan; moarmesmáno Girjje- ja tidnikvuorbbádus vuorbbáduvvá biehtsemáno álgon. Dajna gå gájka gudi sihti oassálasstet vuorbbádusáj dan máno háhppidi dahkusijt vuosedit ja gájkajn sämmi stuor máhttelisvuohta vuojttet.


Manen vuorbbádihpit val girjijt ja tidnigijt?

Danen gå mij Polarbibblon lijkkup låhkåmij! Ja sihtap juohket iehtjama girjijs ja duv viehkedit ådå låhkåmbuoremusájt gávnnat. Muhttijn rádjap aj smávva vattáldagájt mijá vuojttijda.  

Jus sidá viddnit avtav mijá dibmaidjalåttijs de galga gähttjat mijá sierralágásj gilbbusijt.