Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S

Alek gå almme

Alek gå almme

visská gå biejvve

ruodná gå ráse

ruoppsat gå vájmmo

bedjat gå muohta

oránnsja gå áppelsijnna

tsáhppat gå guovsagisá

Divta iehtjádijs

Ienep divta
  • Lang 05S

Sámeslávggá

Ali, degu tjáhtje. Visská, degu biejvve. Ruodná, degu rásse. Ruoppsis, degu vájmmo. Tjáhtje, biejvve, rásse ja vájmmo. Sámeslávggá, degu Sábme

  • Lang 05S

Sámeskåvllå

Muv skåvllå, Buoremus skåvllå Sámeskåvllå, Ságastit sámegielav rádnaj Sámegiella leksjåvnnå. Mån lijkkuv sámeskåvlåv Sámeskåvllå la muv ruokto!