Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S

Alek gå almme

HaRuF X
Alek gå almme,
visská gå biejvve,
ruodná gå ráse,
ruoppsat gå vájmmo,
bedjat gå muohta,
oránnsja gå áppelsijnna,
tsáhppat gå guovsogis

Divta iehtjádijs

Ienep divta
  • Lang 05S

Sámeskåvllå

Muv skåvllå, Buoremus skåvllå Sámeskåvllå, Ságastit sámegielav rádnaj Sámegiella leksjåvnnå. Mån lijkkuv sámeskåvlåv Sámeskåvllå la muv ruokto!