Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Majt besa dahkat mijá lunna?

Buorisboahtem Polarbibbluj! Mijá lunna besa rájdjat sisi giehtojt, divtajt, girjjegätjástusájt ja tjuorggasijt ja vuosedit dajt webbabielen. Besa aj låhkåt ja måvtåstuhteduvvat majs ietjá máná li rádjam sisi, jali márjju gávnnat duv ådå buoremusgirjev mijá girjjegätjástusajn? Spieleda aj Pac-Man, tjoavddet quizav ja låhkåt girjev Nora bulke birra lågenanguovte umasse gielajda.

Dån i dárbaha addnev rájátjit dahkusijt midjij. Jus dujna illa addne de oattjo dagádum namma mijás gånnå duv dahkusa vuoseduvvi. Valla dagá aj addnev, jus sidá dav! Buorre addnijn la dån vuorkki dahkusijt majt dån illa háhppidam ållit ja oassálasstet mijá Girjje- ja tidnikvuorbádussaj. Danna máhtá girjijt ja tidnigijt viddnit juohkka máno!

Sidá gus ienebuv diehtet Girjje-ja tidnikvuorbbádusá birra? Maná diehki!

Maŋŋel gå la rádjam sisi dahkusav midjij de akta mijá dåjmadiddjijs gähttjá dav. Máhtti de dunji vaddet oajvvadusáv gåktu máhtá ietjat tevstav rievddadit jus la dárbulasj, jali dunji vaddet gätjástusájt gåktu sjatta buorep tjálátjit. Gå goappátja lihppe dudálattja de dagos vuoseduvvá ja máhtá dav låhkåt webbabielen! Duv dagos dal riekkniduvvá låhttån Girjje- ja tidnikvuorbbádusán.

Jus dujna li gatjálvisá birra gåktu juoga doajmmá Polarbibblo? Aktavuodav válde mijájn mijá aktavuohtaformulerra de vásstedip ruvva máhttelis.