Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Polarbibblo åvddån

Ietjájduhtátjit ja buoredittjat Polarbibblov de plánigådijma 2019 jagen. Sihtap aktavuodav válldet gájkka mánáj rijkan ja ij val Norrbottenin. Sihtap aj gávnnut moatten gielan gå dárogiella. Vuostasj lávkke åvddånimen la ådåsmáhttet webbabielev ja dav buoredit ja tjábbit. Ja dagájma dav!

Ådå Polarbibblo vuoseduváj gålgådismáno 2020. Oabmásijs enas li ájmon, nåv gåk tjállet, tjuorggat ja spieledit, valla duoddijma aj ådåsijt. Jus dujna l konto mijá lunna de vuorkki álgadum dahkusijt ja joarkket tjállet maŋŋela.

Valla sihtap vil buoreduvvat ja joarkkep lasedit ådå dåjmajt. Besa låhkåt ja radjat sisi tevstajt meängiellaj ja sámegiellaj 2021 jagen. Dan maŋŋela vaddep aj dunji máhttelisvuodav rádjat sisi gåvåjt, jienav ja videojt webbabälláj. Sihtap sadjen årrot gånnå gájkka máná li duostodum, vájku makkir dagostjärdda.

Vuordatip joarkket åvddånit ja ajn buoreduvvat. Polarbibblo l gávnnum ienep gå 20 jage. Webbabiellen la almma oabme. Viehka mihá lip dassta. Ja guhkev gå ådå addne båhti, de joarkkep.

Sidá gus ienebuv diehtet prosjevta birra? Polarbibblo Facebook jali projektsidan på Norrbotten.se.

Dån máhtá aj aktavuodav válldet:

Regine Nordström, Prosjäktalájddijiddje
Mäjlla: regine.nordstrom@polarbibblo.se 
Telefåvnnå: 072-545 14 30

Annette Kohkoinen, Projäktalájddijiddje Sisadno, fokus meängiella
Mäjlla: annette.kohkoinen@polarbibblo.se 
Telefåvnnå: 073-803 75 71

Miliana Baer, Oasseprosjäkta Sisadno, fokus sámegiella, video, jiedna ja gåvvår
Mail: miliana.baer@polarbibblo.se 
Telefon: 070-281 99 49

Linda Nilsson Westerdahl, sadjásasj oajvvedåjmadiddje ja prosjäktasebrulasj
Mail: linda.nilsson.westerdahl@polarbibblo.se
Telefon: 073-083 22 41