Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Användare och regler

Du kan använda Polarbibblo på två sätt: som anonym eller som användare. Här är hur de två skiljer sig åt.

Anonym

Du blir tilldelad ett namn av webbplatsen som består av en samling bokstäver. Du behöver inte ge oss några kontaktuppgifter och ingen på webbplatsen vet vem du är, varken redaktörer eller andra barn. Är du anonym kan du INTE få meddelanden från redaktörer. Det innebär att redaktörerna inte kan ställa frågor och hjälpa dig med ditt bidrag. Därför kan det hända att vissa av dina bidrag inte blir publicerade. Som anonym kan du inte spara dina bidrag eller vara med på highscore-listan när du spelar memory. Du kan inte heller vara med i Lotteriet eller någon av våra andra tävlingar.

Användare

Väljer du att skapa ett konto på Polarbibblo ber vi om din mejladress och om du är över eller under 13 år. Är du under 13 år behöver du medgivande från din vårdnadshavare (oftast din förälder) för att få skapa ett konto på sidan.

Med ett konto får du själv välja ett användarnamn som blir ditt namn på sidan. Redaktörer och andra barn kan se det namnet. Tänk på att om du väljer att skriva ditt förnamn och efternamn kan alla se det. Användarnamnet får inte innehålla fula ord eller namnet på en annan riktig person än dig själv, som till exempel Messi eller Greta Thunberg. En redaktör kan säga nej till att publicera ditt bidrag om du har ett användarnamn som bryter mot reglerna.

Fördelen med ett användarkonto är att du kan spara dina bidrag och fortsätta jobba på dem senare. Du kan också skicka meddelanden till redaktörerna och få hjälp med dina bidrag. Du kan vara med i highscore-listan när du spelar memory och Ordjakten. Du kan också delta i Lotteriet och våra andra tävlingar.

Tänk på att ditt användarnamn, mejladress och lösenordet till ditt konto är information du inte ska ge till någon annan. Då kan någon annan ta sig in på ditt konto.

Föräldrars medgivande

Om du är under tretton år måste din förälder eller vårdnadshavare säga att det är okej att du har en användare på Polarbibblo. Det är för att vi sparar din mejladress. Vill du vara med i Lotteriet eller andra tävlingar sparar vi också tillfälligt ditt riktiga namn och din adress. De är dina personuppgifter. Din förälder eller vårdnadshavare behöver veta att vi sparar dina personuppgifter. De måste också säga att det är okej.

När du skapar ditt konto måste därför din förälder eller vårdnadshavare klicka i rutan att de godkänner att du skapar ett konto på Polarbibblo och skriva under med sitt namn.

Upphovsrätt

När du har skrivit en text eller gjort en bild som är helt din egen har du ensamrätt till dem. Ingen annan kan påstå att dom har gjort texten eller bilden. Du kan använda din text eller din bild som du vill, till exempel skriva och ge ut en bok, göra en blogg eller en film.

När du skickar in ett bidrag till oss delar du den med oss. Då lovar du att Polarbibblo får använda sig av texten och bilden på olika sätt. Polarbibblo får lagra bidraget i sina databaser, visa det på webbplatsen, använda den till exempel i en diktsamling, framföra eller på något annat sätt använda ditt bidrag så länge vi behöver och utan ersättning. Om bidraget är anonymt får Polarbibblo också använda det i sin marknadsföring.

Vill du inte längre att Polarbibblo ska använda ditt bidrag? Kontakta din redaktör eller skriv i vårt kontaktformulär och be att få bidraget borttaget. Du kan bara få bidraget borttaget om du har ett konto.

Tack för att du vill dela det du skapat med oss!

Regler

På Polarbibblo har vi vissa regler som du och andra användare måste följa. Det är för att vi vill att alla ska känna sig trygga och välkomna på sajten. Det finns regler för hur du ska använda och sköta dig på sajten och vad dina texter och teckningar får innehålla.

Om du bryter mot någon av reglerna kommer en redaktör att kontakta dig. I väldigt allvarliga fall kan du få ditt konto avstängt.

Regler för hur du använder och sköter dig på sajten

  • Polarbibblo är för barn mellan 0 till 18 år. Om du är äldre än 18 år och skickar in ett bidrag kommer vi tyvärr inte att publicera det.
  • Om du skapar ett konto på sajten får användarnamnet inte innehålla fula ord. Det får inte heller vara namnet på en verklig person förutom dig själv.
  • Du får inte använda någon annans text eller bild och säga att du gjort den. Det kallas för plagiat och är ett brott mot upphovsrättslagen.
  • Om du skriver en text om eller ritar en teckning som föreställer en person du känner (till exempel en klasskompis, ett syskon eller din lärare) måste du byta namn på dem så att de inte kan kännas igen. Du får inte heller skriva texter eller rita teckningar som nämner andra användare på Polarbibblo utan att byta ut deras användarnamn.
  • Du får inte mobba eller vara dum mot andra användare eller personer i dina texter eller teckningar. Du får inte skriva eller rita elaka saker om var en person kommer ifrån, deras religion, deras kön, vem hen tycker om, om hen har en funktionsnedsättning och hur gammal hen är.

Regler för texter och teckningar

Reglerna för vad du får skriva och rita är lite annorlunda. Vi vill att du ska få berätta om din vardag och det som intresserar dig. Därför tillåter vi att du skriver om hemska, pinsamma och obehagliga saker, till exempel krig, våld och att karaktärer dör. Men då ska det också vara viktigt för det du vill berätta. Det får inte vara för att du vill göra någon obekväm eller ledsen. Till exempel: du får skriva en berättelse där en karaktär är mobbad för att visa hur mobbning kan se ut. Men du får INTE skriva en berättelse där en karaktär är mobbad för att du tycker det är roligt eller för att du inte tycker om den personen.

Bryter du mot en av de här reglerna kommer den redaktör som redigerar ditt bidrag att be dig ändra din text. Ni jobbar tillsammans fram en text som går att publicera. Är det en teckning som bryter mot reglerna blir den inte publicerad.

Det finns också regler för vad du absolut INTE får skriva eller rita på sajten:

  • Rasistiska och elaka saker. Till exempel sånt som handlar om var en person kommer ifrån, deras religion, deras kön, vem de tycker om, om de har en funktionsnedsättning och hur gamla de är.
  • Sex, snoppar, snippor och så vidare
  • Extremt blodigt och detaljerat våld och dödsfall
  • Starka svordomar eller könsord (men enklare svordomar är okej, som jäklar och likande)

Om du är osäker på om det du vill berätta bryter mot våra regler kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär. Annars säger en redaktör till när de redigerar din text eller teckning.

Regler för länkar och tips om andra sajter

Du får skapa bidrag om andra sajter du besöker på internet, till exempel YouTube, Roblox och Wikipedia. Men skickar du med en länk kan vi inte publicera den. Det är för att länkar ibland blir gamla och slutar fungera. Länkar kan också göra det svårt för skärmläsare. En skärmläsare är ett verktyg för de som inte kan se sin skärm. Skärmläsaren läser upp innehållet på en sida.

Vi kommer också att titta på vilken sajt du vill tipsa om. Är det en sajt som verkar farlig eller olämplig kan vi inte publicera ditt bidrag. Om du är inloggad kommer en redaktör att be dig att ändra i bidraget. Är du anonym kommer bidraget att tas bort.

Skapa en användare i skolan

När du som lärare vill använda Polarbibblo i skolan är det också du som skapar ett användarkonto. Personuppgifterna som sparas utgörs därför av din mejladress. Det går bara att ha ett konto per mejladress, så var noga med vilket användarnamn du väljer. Upphovsrätten till de bidrag som skickas in på ditt lärarkonto blir kollektiv.

Egen upphovsrätt för eleven

Vill du att barnet som skriver texten ska ha egen upphovsrätt till texten behöver ni göra ett extra moment. Gör så här: Låt varje barn välja ett alias som de sparar i skolan. Avsluta varje bidrag med att skriva ”Av + barnets alias”. Skriv aldrig in barnets riktiga namn.

Egen användare för elev på skoltid

Om du vill att varje barn ska ha ett eget konto på skoltid behöver det skapas av barnet tillsammans med sin vårdnadshavare. Det måste de göra när de befinner sig på samma ställe och har tillgång till en dator, telefon eller padda samt en internetuppkoppling.

Har du frågor? Skicka in dem via vårt kontaktformulär.