Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Tillgänglighet på Polarbibblo

Regionbibliotek Norrbotten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Men vi vet att det finns vissa problem med tillgängligheten på webbplatsen. Under rubriken Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet berättar vi mer om bristerna.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

På den här sidan berättar vi hur Regionbiblioteket uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi berättar om vi har några problem med att följa lagen. Vi berättar om när problemen ska vara lösta. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Polarbibblo.

Berätta om fel och problem du hittar

Vi vill hela tiden göra vår webbplats mer tillgänglig. När du använder sidan och hittar nya problem kan du berätta om felen för oss. Då kan vi rätta till felen och göra rätt. Vi vill också veta om du behöver texter eller annat som ännu inte är tillgängligt för dig på Polarbibblo. Du kan mejla eller ringa oss. Vi svarar senast efter tre dagar sen vi fått ditt mejl. Skicka ditt mejl i formuläret. Ring till vår objektspecialist Linda Nilsson Westerdahl på telefonnummer 076-101 98 16.

Anmäl om vi inte följer lagen

Myndigheten för digital förvaltning ska se till att alla följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om vi inte svarar på dina frågor på ett bra sätt kan du mejla eller ringa till Myndigheten för digital förvaltning. Berätta då för dem vad du tycker vi gör fel.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi vet att det finns vissa problem med tillgängligheten på Polarbibblo. De problem som vi vet om är:

  • Vi visar just nu inte överallt var ett fel uppstått och beskriver det tydligt.
  • Vi erbjuder inte användarna flera olika sätt att navigera på alla sidor.
  • Vi har inte sidmallar och stilmallar av god kodkvalitet som följer standarden.
  • Vi har kortkommandon som kan göra det svårare för dig som använder röststyrningen eller klickar på fel tangent.
  • Vi beskriver inte alla bilder som text.
  • All text går inte att förstora utan problem.
  • Vi använder bilder för att visa text.
  • Du som använder sidan kan inte justera tidsbegränsningen. Den har vi för att skydda användare om de glömmer att logga ut.

Vår ambition är att åtgärda dessa problem allt eftersom sajten utvecklas.

Hur vi testat webbplatsen

Mirror har gjort en oberoende granskning av webbplatsen Polarbibblo. Kontakt: support@mirror.se

Senaste bedömningen gjordes den 4 april 2024 och är godkänd av Polarbibblo.

Granskningsmetod

Granskningsrapport

Webbplatsen publicerades den 1 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 april 2024.