Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Fjällräven - Ett utrotningshotat djur

SimonSBV
Fjällräven som gömmer sig bland blad.

Fjällräven är ett utrotningshotat djur. I Sverige lever den i Lappland.

En av anledningarna till hotet är att rödräven har ökat i antal och nu också finns uppe på kalfjället. Rödräven tar ofta de bästa lyorna, som ligger nära fjällbjörkskogen. Fjällräven får då nöja sig med lyor högre upp på fjället, där det finns mindre mat.

Det händer även att fjällräven jagas iväg från sin lya av en rödräv. Fjällräven blir då tvungen att hitta en ny lya.

Fjällräven som luktar på blommor.

Fjällrävens favoritföda, lämlar, har också minskat i antal. Detta gör det svårare för den att hitta mat.

Om honorna inte äter bra så blir det inga valpar. Under bra lämmelår föds många valpar men under år med få lämlar föds nästan inga. Dessutom dör fler valpar när det finns mindre mat. Detta gör att det inte föds lika många valpar som förut.

Fjällräven utanför en stuga.

När det finns så få fjällrävar kvar är det även svårare för fjällrävarna att hitta en partner. Detta gör det svårare för dem att få valpar.

Det är en annan anledning till att det inte föds så många valpar.

Grisen, kaninen, fjällräven, spindeln, krokodilen, hunden, katten och hajen står i en cirkel.

Vi måste alla hjälpas åt att hjälpa fjällräven. I de områden där fjällrävar finns har Länsstyrelsen börjat med skyddsjakt på rödrävar.

Man har även börjat ställa ut automater med mat till fjällrävarna. Hålet är för litet för en rödräv men lagom stort för en fjällräv.

Det finns många olika sätt att hjälpa fjällräven. Det är svårt att få se en fjällräv i naturen, men om du skulle göra det kan du rapportera det. Då kan man hjälpa fjällrävarna i området.

Polarbibblo Polarbibblo