Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lapsen oikeuksien sopimus

Ruotti oon ollu temokratia yli 100 vuotta. Kaikki aikuset ihmiset jokka elävät täälä saavat äänestää. Äänestämällä olet matkassa päättämässä kunka maata johethaan. Se oon nimeltä temokratia- kansanvalta.

Sie, joka olet lapsi, et saa äänestää, mutta olet kuitenki osa temokratiaa. Sulla oon oikeus monheen asihaan ko olet alle 18 vuotta. Nämät oikeuet oon kirjotettu lapsen oikeuksien sopimuksheen. Melkein kaikki mailman maat oon yhessä päättähneet mitä lapsen oikeuksien sopimuksessa lukkee. Alkaen 1p janyaaria 2020 sopimus oon laki Ruottissa.

Sitä saattaa sanoa ette temokratia alkaa lapsen oikeuksien sopimuksela. Jos sie et ole saanu kaikkea sitä mihin sulla oon oikeus lapsena, se oon vaikempi olla matkassa vaikuttamassa mailman asioissa hyälä mallila. Lapsi, jolla oon ollu turvalinen koti, hyyää ruokaa, joka oon saanu apua jos se oon ollu siukka ja saanu ellää rauhassa jaksaa olla matkassa tjämppaamassa eri asioitten puolesta. Lapsi joka oon saanu käyä hyyää koulua saattaa tehä viishaita päätöksiä. Lapsi joka oon saanu sanoa oman mielipitheen uskaltaa sanoa mitä tykkää aikusenaki.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa oon 41 artikkeliä. Jokanen artikkeli kertoo jostaki mikä oon lapsen oikeus. Muutama artikkeli oon varsin tärkeä meile täälä Polarbibblossa. Artikkelit saattaa selittää tällä laila:

  • Artikkeli 2: Kaikki lapset oon saman arvoset. Kethään lasta ei saa kohela huonommin ko muuta.
  • Artikkeli 6: Lapsela oon oikeus ellää ja kehittyä. Oikeus ellää saattaa tarkottaa ettei tartte kuola soassa eikä ruan puutheesheen. Kehittyminen tarkottaa ette lapsuus oon hyä, lapsi oppii uusia asioita, saapii leikkiä ja pittää hauskaa.
  • Artikkeli 12, 13, 14 ja 15: Lapsen pittää saaja sanoa mitä se tykkää ja hunteeraa, lasta pittää kuunela ja lapsen mielipitheet pittää ottaa vakavasti. Lapsi saapii uskoa siihen jumahlaan johon se halvaa ja olla uskomatta jos niin halvaa.
  • Artikkeli 16: Lapsela oon oikeus privaattielähmään. Jos vaikka halvaat kirjottaa jostaki asiasta mikä oon salaisuus eli vaikea? Täälä Polarbibblossa sie voit tehä sen ilman ette joku saapii tietää ette se olit sie.
  • Artikkeli 23: Lapsele, jolla oon vamma, pittää antaa se apu jonka se tarttee. Freistaama tehä Polarbibblon semmoseksi sivuksi joka toimii sulle jolla oon huono näkö eli tykkäät ette lukeminen ja kirjottaminen oon vaikeata. Kaikki lapset oon tervetulheita meile.
  • Artikkeli 30: Lapsela, joka kuuluu kansalisheen minuriteethiin eri perinteiskanshaan, oon vasitut oiekuet. Ruottissa oon saamelaisia, ruottinsuomalaisia, tornionlaaksolaisia, roomia ja juutalaisa. Jos kuulut kansalisheen minuriteethiin eli perinteiskanshaan sulla oon oikeus sinun kiehleen ja kylttyyhriin. Tämän takia Polarbibblo löytyy nyt saamen kielilä ja meänkielelä. Halvaama olla paikka mistä löytyy tekemistä muilaki kielilä tulevaisuuessa.
  • Artikkeli 31: Lapsela oon oikeus leikkiä, levätä ja viettää aikaa vaphaasti. Jospa sie tykkäät lukea, kirjottaa, riitata ja pelata ko sie olet vaphaana? Met halvaama ette Polarbibblo on sivu missä käyt tekemässa jotaki hauskaa eli vain ottaa lygnisti.

Halvakko sie oppia lissää Lasten oikeuksitten sopimuksesta?

Rädda barnen föreeninkillä oon maalauskirja, jonka sie saatat latata eli kirjottaa ulos. Sie löyvät sen täältä!

UNICEF oon osa Yhistynheitä kansakuntia ja het tekevät töitä sen etheen ette koko maailma seurais Lasten oikeusitten sopimusta.Lyhyen version Lasten oikeuksitte sopimuksesta sie voit lukea täälä!