Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

GDPR-Ylheinen tietosuoja

Internettisivuila säästethäään informasuunia sinusta joka käytät sivua. Oon tärkeä tietää mitä infoa siihen säästethään ja mitä sillä infola tehhään. Polarbibblo käsittellee sinun henkilötietoja GDPR-lain mukhaan. Sinun henkilötietoja ei koskhaan anneta muile!

Tästä saat tietää mitä henkilötietoja ja infoa Polarbibblo säästää:

Nimetön

Nimettömän käyttäjän infoa ei säästetä. Meän retaktöörit ja muut lapset ei tiä kuka sie olet eikä sinun nimeä.

Käyttäjä

Eeposti säästethään meän sivule ko tehet käyttökontun. Sinun ikä, jos olet alle 13 vuotta eli vanhempi, säästyy kans. Kaikki sinun lähettämät tekstit ja muu materiaali yhistethään sinun eeposthiin, tämä oon syy miksi eeposti oon niin tärkeä. Se oon sinun itenttiteetti Polarbibblon sivula. Ainoasthaan pääretaktööri näkkee sinun eepostin ja sinun iän. Muut retaktöörit jotka ottavat vasthaan materiaalia näkevät vain sinun käyttönimen jonka valittit konttua tehhessä. Muut lapset näkevät vain sinun käyttönimen. Sinun eeposti otethan poijes ko sie lopetat käyttökontun.

Lotterii

Ko sie, jolla oon käyttökonttu, halvaat olla myötä Lotteriissa met pyyämä sinun oikean nimen, sinun iän ja osotheen, postinumeron ja paikan nimen missä sie asut. Informasuunin näkkee vain retaktööri joka hoitaa Lotteriin. Met säästämä sen korkeinthaan kuukauen. Siihen asti ette Lotteriin voittaja oon veetty. Varsin ko lotti, mikä veethään kuun sisäle, oon veetty, sinun nimi, ikä, atressi ja paikka missä asut otethaan poijes meän taatalta. Sinun postinumero säästethään statistiiikan takia mutta sen kautta ei voi ottaa selvile sinun nimeä eikä löytää muuta tietoa sinusta.

Muita kilpailuja ja aktiviteettiä

Muissa kilpailuissa ja aktiviteetissä saattaa olla ette met tarttema säästää sinusta tietoa. Heti kilpailun jälkhiin kaikki tieto sinusta otethaan poijes meän taatalta.

Peru konttu eli sinun työ

Voit ottaa poijes töitä ja lopettaa sinun kontun. Saatat itte ottaa poijes säästettyjä töitä mitä sulla oon ”minun sivula säästetyt työt” rypriikin alla. Jos halvaat ette tekstiä eli riittauksia joita olet lähettäny sisäle otethaan poijes, ota yhteys retaksuuhniin. Sen tehet tästä: kontaktiplanketti.

Jos halvaat lopettaa kontun ota yhteys retaksuuhniin.

Jos olet nimetön käyttäjä sinun tekstiä ja riittauksia ei voi perua.

Lue tästä mitä tietoa Polarbibblo säästää sinusta

Jos halvaat tietää mitä tietoa Polarbibblo säästää sinusta ota yhteyttä meihin. Käytä tätä kontaktiplankettia.

Cookies (kaakot)

Polarbibblo käyttää kaakkoja. Kaakko oon pieni tekstiohjelma minkä veppiplaavari halvaa säästää sinun taatorhiin. Se tekkee ette Polarbibblo veppisivu toimii paremmin sinun taattorissa.

Meän sivula oon käytössä sessions-kaakko. Se katoa heti taattorin eli veppiplaavarin sulkemisen jälkhiin.

Henkilötietoja ei säästetä

Meän kaakoissa ei ole persuunatietoja joita saattaa yhistää ihmisheen. Cookies ei ole viirys eikä se voi tuhota sinun taattorin muuta infoa.

Sulje kaakot

Jos et halvaa ette Polarbibblo käyttää kaakkoja voit sulkea sen toiminnan siinä veppiplaavrissa jota käytät. Tehet sen veppiplaavarin turva asetuksista. Tämä saattaa tehä veppisivun käyttämisen vähän hankalammaksi ko ennen.