Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

GDPR-Ylheinen tietosuoja

Internettisivuila säästethäään informasuunia sinusta joka käytät sivua. Oon tärkeä tietää mitä infoa siihen säästethään ja mitä sillä infola tehhään. Polarbibblo käsittellee sinun henkilötietoja GDPR-lain mukhaan. Sinun henkilötietoja ei koskhaan anneta muile!

Tästä saat tietää mitä henkilötietoja ja infoa Polarbibblo säästää:

Nimetön

Nimettömän käyttäjän infoa ei säästetä. Meän retaktöörit ja muut lapset ei tiä kuka sie olet eikä sinun nimeä.

Käyttäjä

Eeposti säästethään meän sivule ko tehet käyttökontun. Sinun ikä, jos olet alle 13 vuotta eli vanhempi, säästyy kans. Kaikki sinun lähettämät tekstit ja muu materiaali yhistethään sinun eeposthiin, tämä oon syy miksi eeposti oon niin tärkeä. Se oon sinun itenttiteetti Polarbibblon sivula. Ainoasthaan pääretaktööri näkkee sinun eepostin ja sinun iän. Muut retaktöörit jotka ottavat vasthaan materiaalia näkevät vain sinun käyttönimen jonka valittit konttua tehhessä. Muut lapset näkevät vain sinun käyttönimen. Sinun eeposti otethan poijes ko sie lopetat käyttökontun.

Kirja- ja aviisilotterii

Jos sie, jolla oon konttu, halvaat olla matkassa Kirja-ja aviisilotteriissa tarttema tietää sinun oikean nimen, iän, atressin, postinumeron ja asumapaikan niin ette saatama lähettää sulle kirjan eli aviisin jos voitat. Vain retaktööri, joka oon vastuullinen Kirja- ja aviisilotteriissa, näkkee nämät tiot sinusta. Varsin ko lotti, mikä veethään kuun sisäle, oon veetty, sinun nimi, ikä, atressi ja paikka missä asut otethaan poijes meän taatalta. Sinun postinumero säästethään statistiiikan takia mutta sen kautta ei voi ottaa selvile sinun nimeä eikä löytää muuta tietoa sinusta.

Muita kilpailuja ja aktiviteettiä

Muissa kilpailuissa ja aktiviteetissä saattaa olla ette met tarttema säästää sinusta tietoa. Heti kilpailun jälkhiin kaikki tieto sinusta otethaan poijes meän taatalta.

Peru konttu eli sinun työ

Voit ottaa poijes töitä ja lopettaa sinun kontun. Saatat itte ottaa poijes säästettyjä töitä mitä sulla oon ”minun sivula säästetyt työt” rypriikin alla. Jos halvaat ette tekstiä eli riittauksia joita olet lähettäny sisäle otethaan poijes, ota yhteys retaksuuhniin. Sen tehet tästä: kontaktiplanketti.

Jos halvaat lopettaa kontun ota yhteys retaksuuhniin.

Jos olet nimetön käyttäjä sinun tekstiä ja riittauksia ei voi perua.

Cookies (kaakot)

Polarbibblon sivula käytethään cookies. Cookie oon pieni tekstiprukrammi minkä meän sivu halvaa säästää sinun taattorhiin. Siinä prukrammissa oon info mikä tekkee ette sivu toimii paremin sinun taattorissa.

Tämän prukrammin takana oon Google analytics ja se räknää kunka monta kävijää meän veppisivula oon. Meän sivula käytethään kans ”Sessioncookies” ja net katoavat varsin ko suljet taattorin.

Henkilötietoja ei säästetä

Sinun henkilötietoja ei näy eikä kukhaan voi meän sivun kautta löytää toisen ihmisen henkilötietoja. Cookies ei ole viirys eikä se voi tuhota sinun taattorin muuta infoa.

Sulje (cookies)

Jos et halvaa ett Polarbibblo käyttää cookies voit sulkea sen toiminnan sinun käyttämässä veppiplaavarissa. Tehet sen veppiplaavarin turva asetuksista. Tämä saattaa tehä veppisivun käyttämisen vähän hankalammaksi ko ennen.

Jos et halvaa ette Google Analytics räknää kunka monta kertaa sie käyt meän sivula veppiplaavarhiin saattaa tehä asetuksen. Kysy aikuselta apua jos tarttet.