Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

GDPR-Ylheinen tietosuoja

Internettisivuila säästethäään informasuunia sinusta joka käytät sivua. Oon tärkeä tietää mitä infoa siihen säästethään ja mitä sillä infola tehhään. Polarbibblo käsittellee sinun henkilötietoja GDPR-lain mukhaan. Sinun henkilötietoja ei koskhaan anneta muile!

Tästä saat tietää mitä henkilötietoja ja infoa Polarbibblo säästää:

Nimetön

Nimettömän käyttäjän infoa ei säästetä. Meän retaktöörit ja muut lapset ei tiä kuka sie olet eikä sinun nimeä.

Käyttäjä

Eeposti säästethään meän sivule ko tehet käyttökontun. Sinun ikä, jos olet alle 13 vuotta eli vanhempi, säästyy kans. Kaikki sinun lähettämät tekstit ja muu materiaali yhistethään sinun eeposthiin, tämä oon syy miksi eeposti oon niin tärkeä. Se oon sinun itenttiteetti Polarbibblon sivula. Ainoasthaan pääretaktööri näkkee sinun eepostin ja sinun iän. Muut retaktöörit jotka ottavat vasthaan materiaalia näkevät vain sinun käyttönimen jonka valittit konttua tehhessä. Muut lapset näkevät vain sinun käyttönimen. Sinun eeposti otethan poijes ko sie lopetat käyttökontun.

Joskus häymä käyttää sinun antaman eepostin ette saama sinhuun yhteyttä.

Lotterii

Ko sie, jolla oon käyttökonttu, halvaat olla myötä Lotteriissa met pyyämä sinun oikean nimen, sinun iän ja osotheen, postinumeron ja paikan nimen missä sie asut. Informasuunin näkkee vain retaktööri joka hoitaa Lotteriin. Met säästämä sen korkeinthaan kuukauen. Siihen asti ette Lotteriin voittaja oon veetty. Varsin ko lotti, mikä veethään kuun sisäle, oon veetty, sinun nimi, ikä, atressi ja paikka missä asut otethaan poijes meän taatalta. Sinun postinumero säästethään statistiiikan takia mutta sen kautta ei voi ottaa selvile sinun nimeä eikä löytää muuta tietoa sinusta.

Muita kilpailuja ja aktiviteettiä

Muissa kilpailuissa ja aktiviteetissä saattaa olla ette met tarttema säästää sinusta tietoa. Heti kilpailun jälkhiin kaikki tieto sinusta otethaan poijes meän taatalta.

Peru konttu eli sinun työ

Voit ottaa poijes töitä ja lopettaa sinun kontun. Saatat itte ottaa poijes säästettyjä töitä mitä sulla oon "minun sivula säästetyt työt" rypriikin alla. Jos halvaat ette tekstiä eli riittauksia joita olet lähettäny sisäle otethaan poijes, ota yhteys retaksuuhniin. Sen tehet tästä: kontaktiplanketti.

Jos halvaat lopettaa kontun ota yhteys retaksuuhniin.

Jos olet nimetön käyttäjä sinun tekstiä ja riittauksia ei voi perua.

Lue tästä mitä tietoa Polarbibblo säästää sinusta

Jos halvaat tietää mitä tietoa Polarbibblo säästää sinusta ota yhteyttä meihin. Käytä tätä kontaktiplankettia.

Kaakot

Polarbibblo käyttää cookies eli niin sanottuja kaakoja. Kaako on pieni tekstifiili jonka veppisivua halvaa säästää sinun taattorihiin. Tekstifiilissä oon informatiota joka tekee ette veppisivu toimii paremin.

Met käytämä semmosta jota kuttuthaan sessionkaakoiksi. Se otethaan pois ko sie pistät kiini sinun tattorin eli veppilukijan.

Met käytämä kaakoja statistiikan kokoamisseen. Siksi met tarvima kaakoa joka oon sinun taattorissa pitemän aikaa.

Oon olemassa välttämätön kaako. Se muistaa sinun valittemat kaakot. Silloin sinun ei tartte joka kerta hyväksyä kaakoja ko sie käyt Polarbibblon sivuila.

Kaakot Polarbibblossa

Henkilötiot

Jokku meän kaakoista kokoavat informaatiota siittä taattorista/ mupiilista / pattasta jota sie käytät ko menet Polarbibblon. Se joka koothaan kuttuthaan IP - numeroksi.

Pana kaakot kiini

Jos sie et halva ette Polarbibblo käytttää kaakoja sie saatat panna sen (toiminnon) kiini. Sen sie saatat tehä sinun veppilukijalla ja turvalisuusasetuksista. Saattaa olla vaikeampi käyttää veppipaikkaa ko mihin sie olet tottunu. Sie et silloin esimerkiksi saata tehä käyttäjätunnusta.