Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kielipolisy lapsile

Näin suomea, meänkieltä, saamen kieliä ja ruottia käytethään Polarbibblossa!

Tehe Polarbibblossa

Tärkeintä Polarbibblole olet sie. Met halvaama tukea sinua ja muita lapsia teän luomisessa. Met halvaama kansa innostuttaa sinua lukheen ja käyttämhään sinun kieltä tekstissä, äänessä ja kuvassa.

Täyet, jokka auttavat sinua sinun materiaalin kansa Polarbibblossa, kuttuthaan retaktööriksi. Retaktöörit pitävät vastata tervehtiväisesti ja rohkasevasti niin ette sie halvaat käyttää Polarbibbloa uuesti. Sie häyt laittaa kontun meile jos halvaat saaja vastauksen meiltä. Silloin sie ja retaktöörit saatatta olla kontaktissa semmosesta jotako sie olet lähättänny sisäle.

Kaikki lapset ja nuoret oon tervetulheita lähettämhään sisäle materiaalia vaikka sie olet oppimassa kieltä elikkä jo ossaat sitä. Sie saatat esimerkiksi kirjottaa runon jossako vain jokku sanat oon muula kielelä. Polarbibblossa sie saat kansa tavata kunka sie halvaat vaikka se ei ole oikein. Retaktöörit auttavat sinua niin ette muut lapset saattavat ymmärtää sinun tekstin.

Sisältö Polarbibblossa

Materiaali pittää ensisiasesti olla kirjotettu lapsilta lapsile. Ko täyet kirjottavat, niin net kirjottavat lotista, säänöistä ja sen semmosesta.

Polarbibblossa saattaa lukea, kirjottaa ja pelata useamalla kielelä ko ruottiksi. Meiltä sie löyät saamelaiset kielet luulajansaamenkielen, pohjossaamenkielen, piitimensaamenkielen, eteläsaamenkielen ja uumajansaamenkielen. Täälä oon meänkieli sen eri varieteetitten kansa: tornionlaaksonvarieteetti, jällivaaranvarieteetti ja lannankieli. Met olema nyt suomeksikki. Meiltä löytyy kans suomen kieli ja joskus saattaa olla vielä muitaki kieliä Polarbibblossa.

Se mennee oikein hyvin ette sekottaa kieliä.

Joka kielelä oon oma elukka:

Siili: Suomeksi

Mene suomen kieliselle sivuile

Orava: Luulajansaamenkieli

Mene luulajansaamen sivule tästä

Kettu: Meänkieli (tornionlaakson varieteetti)

Mene meänkielisivule tästä

Joukhainen: Meänkieli (jällivaaranvarieteetti/kyläsuomi)

Mene meänkielisivule tästä

Siika: Meänkieli (lannankieli)

Mene meänkielisivule tästä

Kärppä: Pohjossaamenkieli

Mene pohjossaamen sivule tästä

Polaripöllö: Ruottinkieli

Mene ruottinkieliselle sivule tästä

Jänes: Eteläsaamenkieli

Mene eteläsaamen sivule tästä

Riekko: Uumajansaamenkieli

Mene eteläsaamen sivule tästä

Metto: Piitimensaamenkieli

Mene luulajansaamen sivule tästä

Eteläsaamelaisela sivula oon kansa uumajansaamenkieltä. Kattoppa missä riekko näkkyy!

Luulajansaamelaiselta sivulta sie löyät kansa piitimensaamenkieltä. Silmäseppä missä metto näkkyy!

Meänkielisivu oon enniiten tornionlaaksonvarieteettiä. Jos sie halvaat löytää jotaki jällivaaranvarieteetilä niin kattele missä joukhainen näkkyy. Siika näyttää tien lannankiehleen.

Kaikki kielet oon yhtä arvokhaat ja sivut saattavat olla erin näkösiä ja niissä saattaa olla erilaisia aktiviteettiä. Sie joka käyt sivula piät aina löytää jotaki joka soppii justhiins sulle.