Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

General.WelcomeHeader

Grenar

Geasselohpebingo!

Daga Geasselohpebingo ja geahččal vuoitit skeaŋkabusse.

Don fertet sáddet midjiide iežat brikká vai beasat mielde gilvui. Don sáhtát dahkat Geasselohpebingo borgemánu 31 beaivvi rádjai.

Geasselohpebingo gávnnat dás

Sádde iežet bingobrikká deike

Polarugglan målar en tavla.

Sárggu gova!

Ivnnit ja hámit leat somá!

Vállje ivnni, reaiddu ja álgge sárgu!

Vuolgge sárgut!

Cavgileamit ja ođđasat

Speallat

Speala memory

Háliidat go oahppat eanet sániid? Geahččal memory speallat. Mis lea válljenmunni.

Memory-spealuide

Speallat

Čoavdde quize!

Leat go oaidnán min quizaid? Dat heivejit dutnje gii háliidat iskat máhtu sierra fáttain. Jus buot vástádusat leat njuolga ja dus lea geavahannamma sáhtát searvat vuorbádemis.

Quizaid lusa

Hermelinen med löv i bakgrunden.
Jienasteapmi

Buoidda buoremus geassetbargu lea..?

Maid don jáhkat Buoida hálidat geasset dahkat? Jienas!

Oddasat

Ivdne gova giellaealibiiguin!

Oza ivdnebenniid! Visot giellaealibat Polarbibblos leat dán govas. Muhto sii leat čiehkádan. Áicát go visot giellaealibiid?

Sárgut

Maŋemus girjerávvagat

Geahča visot girjecavgileamit
12-15 jagi
 • Ikon hermelinen silhuett
Ingá Elin Marakatt

Sáve Sápmi

9-12 jagi
 • Ikon hermelinen silhuett
Ingá Elin Marakatt

Sáve Sápmi

12-15 jagi
 • Ikon hermelinen silhuett
Ingá Elin Marakatt

Sáve Sápmi

9-12 jagi
 • Ikon hermelinen silhuett
John Erling Utsi

Cugo

12-15 jagi
 • Ikon hermelinen silhuett
Ingá Elin Marakatt

Sáve Sápmi

9-12 jagi
 • Ikon hermelinen silhuett
Ingá Elin Marakatt

Sáve Sápmi

9-12 jagi
 • Ikon hermelinen silhuett
John Erling Utsi

Cugo

Maŋimus teavsttat

Eanet teavsttat
 • Ikon hermelinen silhuett

Midnattssolen

Midnattssolen kommer med energi

Dygnet runt

Glädje och lite sömn

Kalvmärkning och Familjen

Kärlek och Ljus

Välkommen, buresboahtin!

 • Ikon hermelinen silhuett

Gaskaijabeaivváš

Midnattssolen står högt på himlen.

Alla tittar förundrat på det gula stora ljusa.

Ögonen kisar och hjärtat bultar.

 • Ikon hermelinen silhuett

Su favorita vuogga

Oktii ledje guokte bárni, leai mon ja goukte mu buoaremus ustiba. Mii galgaimet mannat mu ustibane barta muho ovdal go mii mannaimet guoalástit.

Maŋŋel mii leaimmet oaggun veahá de čurvo mu ustiba: veahket. Nu manne...

 • Ikon hermelinen silhuett

Olmmuš ja Návdi

Okta beaivi Sára leai olgun vázzime. Son gulai juoga jiena mii son ii lean gulan ovdal.

Dá leai okta imaš jietna. Dá gullui vehaš dego návdi.

Nuppi beaivi son nái leai olgun vázzime ja gulai seamma jiena. Son oinn...