Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

GDPR

Neahttasiiddut vurkejit dieđuid geavaheaddjiid birra. Lea dehálaš diehtit maid neahttasiidu seastá ja maid dahket dieđuiguin. Polarbibblo meannuda du dieđuid dihtorsuodjelága (GDPR) ektui. Mii eat juoge du dieđuid earáiguin!

Dás sáhtát lohkat makkár dieđuid Polarbibblo seastá:

Namaheapme

Jus leat namahis geavaheaddji ja sáddet bargguid mii eat vurke dieđuid du birra. Doaimmaheaddjit ja eará mánát siiddus eai dieđe gii don leat ja mii du namma lea.

Geavaheaddji

Jus ráhkadat geavaheaddji mii vurket e-poasta čujuhusa maid leat almmuhan midjiide. Mii seastit maid jus leat nuorat go 13 jahkásaš. Buot barggut maid sáddet gávnnat e-poasta čujuhusa vuolde, ja dan dihte lea čujuhus nu dehálaš. Dat lea du identiteahta Polarbibblos. Lea dušše váldodoaimmaheaddji gii oaidná du e-poasta čujuhusa ja jus leat 13 dahje it. Doaimmaheaddjit mat rievdadit bargguid ja eará mánát siiddus sáhttet dušše oaidnit geavahan-nama maid vállejit go ráhkadit geavaheaddji. E-poasta čujuhus láhppo go sihkut geavaheaddji.

Girje- ja áviisavuorbádeapmi

Mii háliidit du nama, agi, čujuhusa jus leat geavaheaddji ja háliidat searvat Girje- ja áviisavuorbádeamis. Jus vuoittát mii sáddet vuoittu ruoktot. Lea dušše doaimmaheaddji gii jođiha Girje- ja áviisavuorbádeami gii oaidná dieđuid. Mii seastit dieđuid mánu, dan radjái go leat vuorbádan vuoiti Girje- ja áviisavuorbádeamis. Dan maŋŋel mii sihkkut nama, agi, čujuhusa. Mii vurket poastanummira nu ahte sáhttit čohkket loguid, muhto dat ii čadno du nammii.

Eará gilvvut ja doaimmat

Erenoamáš gilvvuid ja doaimmaid oktavuođas mii seastit du dieđuid. Dieđut vurkejuvvojit dassažii go gilvu ja doaibma lea nohkan. Dan maŋŋel dat váldojit eret.

Sihkkut barggu dahje geavaheaddji

Sáhttá sihkkut bargguid ja geavaheaddji. Don sáhtát sihkkut vurkejuvvon bargguid ”Mu sidduin” bajilčállaga ”Vurkejuvvon barggut” vuolde. Háliidat go sihkkut sáddejuvvon dahje almmuhuvvon bargguid fertet váldit oktavuođa doaimmahusain. Dan dagat skovi bakte.

Jus háliidat geavaheaddji váldit eret fertet doaimmahusain váldit oktavuođa.

Jus leat namaheapmen sádden barggu ii sáhte sihkkut dan.

Cookies (kakor)

Polarbibblo geavaha cookies. Cookie lea teakstafiila maid neahttasiiddut háliidit vurket du dihtorii. Teakstafiilas leat dieđut mat dahket ahte neahttasiidu doaibmá buorebut.

Dat lea reaidu mii rehkenasttá galledeaddjiid neahttasiiddus. Mii maid geavahit sessionscookies mat sihkkojuvvojit go jáddadat dihtora dahje neahttasiiddu.

Persovnnalaš dieđut

Cookies eai vurke persovnnalaš dieđuid maid sáhttá čatnat erenoamáš olbmui. Dain ii leat dihtor-virus ja eai sáhte billistit dieđuid du dihtoris.

Jáddadit cookies

Don sáhtát jáddadit cookies websiiddus jus it hálet ahte Polarbibblo galgá geavahit cookies. Dan dagat websiidu sihkarvuođa-instalašuvnnas. Sáhttá šaddat váddásit geavahit neahttasiiddu.

Sáhtát lasáhusa installeret websiiddus jus it hálet ahte Google Analytics rehkenasta galledeamiid. Siđa rávesolbmo veahkehit jus dárbbašat veahki.