Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Käyttäjä ja säännöt

Sie saatat käyttää Polarbibblon sivua kahela laila: nimettömänä ja käyttäjänä. Näin net eroavvat toisista.

Nimetön

Sie saat vebbisivulta nimen mikä on satunnaisia kirjaimia. Sie et tartte antaa meile kontaktitietoja eikä kukhaan vebbisivula tiä kuka sie olet, ei retaktööri eikä muut lapset. Jos olet nimetön, niin meän retaktöörit EI voi kirjottaa takasin sulle. Tämä tarkottaa ette retaktöörit ei voi kysyä sulta mithään eikä auttaa sinua tekstin eli riittauksen kans. Tämän takia kaikkea materiaalia ei voia julksta sivule. Jos olet nimetön et voi säästää töitä. Sie et saata olla matkassa Lotteriissa etkä kilpailuissa.

Käyttäjä

Jos tehet ittele kontun Polarbibblon sivule niin tarttema sinun eepostin ja tarttema kans tietää jos olet yli eli alle 13 vuotta. Alle 13 vuotihaat tarttevat luvan huoltajalta (usseimiten sinun vanhin) ennenkö saat tehä kontun sivule.

Saat itte päättää käyttönimen mistä tullee sinun nimi joka näkkyy meän sivula. Retaktöörit jag muut lapset näkevät sen nimen. Muista ette jos kirjotat oman etu- ja sukunimen kaikki näkevät sen. Käyttönimessä ei saa olla rumia sanoja eikä toisen ihmisen nimeä, esimerkiksi Messi eli Greta Thunberg. Jos sinun käyttönimi ei seuraa sivun sääntöjä retaktööri saattaa topata sinun tekstin eikä sitä julkasta sivula.

Ko sulla oon käyttönimi (konttu) niin voit säästää töitä meän sivula ja tehä net valhmiiksi myöhemmin. Saatat kans lähettää kysymyksiä retaktöörile ja net auttavat sinua töitten kans. Sie voit olla myötä highscore listala ko pellaat muistipeliä ja Sanajahtia. Ole matkassa Lotteriissa ja muissa kilpailuissa.

Muista ette sinun käyttönimeä, eepostia ja salasannaa ei piä näyttää muile. Joku toinen saattaa mennä sinun kontule.

Vanhemmilta lupa

Jos olet alle 13 vuotta sinun huoltaja eli vanhiin pittää sanoa ette saat tehä ittele kontun Polarbibblon sivule. Jos sie halvaat olla myötä Lotteriissa eli kilpailuissa met säästämä sinun oikean nimen ja osotheen vähäksi aikaa. Nämät on sinun henkilötiot. Sinun vanhemmat pittää hyäksyä ette sinun henkilötiot säästethään meän sivula.

Sinun vanhemmat klikkaavat ruuthuun ja allekirjottavat omala nimelä ja hyäksyvät ette sie tehet ittele kontun Polarbibblon sivule.

Tekijän oikeuet

Sinun teksti eli riittaus jonka olet tehny itte oon sinun. Sie olet sen työn tekijä. Sulla oon yksinoikeus siihen ja kukhaan muu ei voi sanoa ette hään oon tehny sen tekstin eli riittauksen. Sie saat käyttää sinun tekstiä eli riittausta millä laila halvaat esimerkiksi kirjottaa kirjan, tehä plokin eli filmin.

Ko sie lähetät meile materiaalia sie jaat sen meän kans. Sie luppaat ette Polarbibblo saapii käyttää tekstiä eli filmiä eri laila. Polarbibblo saapi talettaa piitraakin heän taattapaashiin , näyttää sen veppisivula, käyttää sitä esimerkiksi runokokoelhmaan, esittää eli jollaki muula lailla käyttää sinun piitraakia niin kauan ko met tarttema ja ilman korvausta. Jos piitraaki oon anonyymi niin Polarbibblo saatta käyttää sitä mainostamisseen.

Jos sie et halvaa ette Polarbibblo näyttää eli käyttää sinun piitraakia ennää, ota yhtheys sinun toimittaijahhan eli kirjota meän kontaktiformuläähriin ja pyyä ette sinun piitraaki otethaan poies. Sinun piitraaki saatethaan ottaa poies vain jos sulla oon konttu.

Kiitos ette sie jaat sinun töitä meän kans!

Säännöt

Meän sivula oon vissiä sääntöjä mitä sie ja muut käyttäjät seuraavat. Met halvaama ette kaikin tuntevat ett meän sivu oon turvallinen paikka. Säännöt sanovat miten sinun pittää käyttäytyä sivula ja mitä sinun riittauksissa ja tekstissä saapii olla.

Jos sie et seuraa sääntöjä meän retaktööri ottaa sinhuun yhteyttä. Vakavassa tilassa sinun konttu suljethaan.

Säännöt miten käytät sivua ja mitä saapii ja ei saa tehä

  • Polarbibblo oon 0-18 vuotihaile lapsile ja nuorile. Yli 18 vuotihaitten töitä ei valitettavasti julkasta sivula.
  • Sinun käyttönimessä ja kontula ei saa olla rumia sanoja. Sinun käyttönimi ei saa olla muun ihmisen nimi paitti sinun oma nimi.
  • Sie et saa käyttää muun tekemää tekstiä eli kuvvaa ja sanoa ette sie olet tehnyt sen. Sitä sanothaan plakiaatiksi ja se on rikos tekijänoikeuslaissa.
  • Jos kirjotat tekstin eli riittat kuvan vaikkapa sinun koulukaverista, siskosta eli opettajasta, sinun pittää muuttaa nimi niin ette sitä ihmistä ei tunnista. Sie et saa kirjottaa tekstiä etkä tehä riittauksen missä lukkee toisen Polarbibblon käyttäjän nimi ilman ette muutat hänen käyttönimen.
  • Sie et saa mopata etkä olla ilkeä muita käyttäjiä kohin sinun tekstissä eli riittauksissa. Sie et saa kirjottaa etkä riitata ilkeitä asioita siittä mistä toinen oon lähtösin, hänen uskonnosta, sukupuolesta, kenestä hään tykkää, hänen vammasta eli hänen iästä.

Säännöt tekstile ja riittauksile

Säännöt, sille mitä saat kirjottaa ja riitata, oon vähän erilaiset. Halvaama ette sie saat kertoa sinun arjesta ja semmosesta mikä sinua kiinnostaa. Tämän takia sie saat kirjottaa tylyistä, noloista ja vistoista asioista, esimerkiksi soasta, väkivallasta ja ette joku sinun tekstissä kuolee. Mutta se pittää olla tärkeä asia sinun tekstile. Sie et saa kirjottaa semmosista asioista sen takia ette sie halvaat olla ilkeä jollekki. Esimerkiksi: Sie saat kirjottaa jutun missä yks ihminen oon mopattu ja sillä laila näyttää minkälaista moppaus saattaa olla. Mutta sie ET SAA kirjottaa tekstiä missä yhtä ihmistä mopathaan sen takia ko sie tykkäät ette se oon hauska ja ette sie halvaat kirjottaa väkivallasta.

Jos sie et seuraa sääntöjä retaktööri pyytää sinua muuttahmaan tekstiä. Yhessä retaktöörin kans sie saat muuttaa tekstin niin ette se saatethaan julkasta sivule. Työtä mikä ei seuraa sääntöjä ei julkasta sivule.

Säännöt semmosesta mitä ET saa kirjottaa etkä riitata sivula:

  • Rasismia ja ilkeitä asioita. Et saa kirjottaa semmosta mikä kertoo toisen ihmisen kotipaikasta, uskonnosta, sukupuolesta, kenestä hään tykkää, vammasta eli iästä.
  • Seksistä (pirristä, pimpistä ja muista)
  • Krouvista, verisestä väkivallasta ja kuolemasta.
  • Krouvia kirosanoja (himputti, pirskatti ja muita pehmeitä kirosanoja saat kirjottaa)

Jos olet epävärma ja halvaat kysyä meiltä mitä voit kirjottaa meän sivula ota yhteys meihin tästä: kontaktiplanketti Muuten meän retaktööri ottaa sinhuun yhteyttä ko hään lukkee sinun tekstiä eli kattoo sinun riittausta.

Tehä käyttäjä koulussa

Jos olet opettaja ja halvaat käyttää Polarbibblon sivua koulussa tehe ittele konttu. Sinun eeposti jääpii meile. Yhteen eeposthiin saattaa tehä vain yhen kontun. Valitte nuukasti käyttönimi. Tekijänoikeuslain mukhaan sinun opettajakontun kautta lähetetyt lasten materiaalit oon yhteiset.

Omat tekijänoikeuet oppihlaile

Jos halvaat ette lapsi joka kirjottaa tekstin saapii oman tekijänoikeuen hänen tekstile tehkää yks ekstra mumentti. Tehkää näin: Oppilas valittee ittele alias-nimen minkä tet säästättä koulussa. Tekstin eli rittauksen sisäle lähättämisessä muistakaa merkata ”Tämän teki (lapsen alias)” Lapsen oikeata nimeä EI saa käyttää.

Oma käyttökonttu koulussa käyttöä varten

Jos halvaat ette joka oppilas saapii oman kontun jota hään saattaa käyttää koulussa sen pittää tehä huoltajan kans yhessä. Konttu tehhään ko lapsi ja huoltaja oon samassa paikassa missä oon taattori, telefooni eli ipad ja internettiyhteys.

Onko sulla kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä tästä: kontaktiplanketti.