Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Saatavuus

Norrbottenin Rekiuunipipliuteekki oon tämän veppisivun takana. Halvaama ette sivu oon saatavilla niin monele ko mahollista. Tiämä ette oon vissiä prupleemia saatavuuen kans. Katto "Teknistä infoa veppisivun käyttäjille" rypriikin alta missä kerroma lissää tästä.

Saatavuuslaki tikitaalisille julkisille palveluile

Tälllä sivula kerroma millä laila Rekiuunipipliuteekki nouattaa lakia saatavuuesta tikitaalisille julkisille palveuile. Kerroma jos meilä oon prupleemia lain nouattamisessa. Kerroma kans koska prupleemit selvitethään. Halvaama ette niin moni ko mahollista saattaa käyttää Polarbibbloa.

Kerro meile vioista ja prupleemista mitä löyät

Halvaama koko ajan parantaa veppisivun saatavuutta. Jos, sivua käyttäessä, löyät uusia prupleemia niin kerro niistä meile. Se auttaa meitä sivun kehittämisessä. Kerro meile jos tarttet tekstiä eli muuta mitä vielä ei ole saatavana sulle Polarbibblon sivula. Voit soittaa ja meilata meile. Vastaama kolmen päivän sisäle. Lähetä eeposti kontaktiplanketilla. Soita meän spesilistile, Linda Nilsson Westerdahl, jonka puhelinnumero oon 076 101 98 16.

Ilmota jos met emmä nouata lakia

Tikitaalisen hallinnon virkakunta seuraa ette kaikki seuraavat tikitalisten julkisten palveluitten lakia. Jos met emmä vastaa sinun kysymykshiin hyälä tappaa, sie saatat lähettää eepostia eli soittaa tikitaalisen hallinnon virkakunthaan. Kerro heile mitä sie tykkäät ette met tehemä väärin.

Teknistä infoa veppisivun saatavuuesta

Polarbibblon sivun saatavuuen kans oon vissiä prupleemia. Seuraavista prupleemista olema tietosia:

  • Vikoja ei näy joka paikassa eikä niistä kerrota selvästi.
  • Navikointia ei voi tehä eri keinoila kaikila meän sivuila.
  • Sivumallit ja tyylimallit eivät seuraa stantartia.
  • Meän sivula käytössä olevat kirjainyhistelmät tekevät sivun käyttämisen hankalaksi jos käytät äänen ohjausta eli klikkaat väärää knappia.
  • Kaikkia kuvia ei selitetä tekstin avula.
  • Kaikkea tekstiä ei voi suurentaa ilman prupleemaa.
  • Käytämä kuvia tekstin näyttämistä varten.
  • Sivun käyttäjä ei voi säätää aikarajotusta. Aikarajotus suojaa käyttäjää joka ei muista lokata itteä ulos.
  • Pyrimä selvittää kaikki saatavuutheen liittyvät prupleemat viimeisthään 15 aprilliä 2021.

Miten veppisivu oon syynätty

Brightnest AB on tehny rippumattoman syynin Polarbibblon veppisivusta. Kontakti: support@brightnest.se

Syyni oon tehty 29 septemperiä 2020 ja Polarbibblo oon hyäksynyn sen.

Syynimetuuti

Syyniraportti

Veppisivu julkasthiin 1 oktuuperia 2020.

Selostus päivitethiin 7 oktuuperia 2020