Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Grenar

Giesseloahpebingo!

Dagá giesseloahpebingov ja márjju avta vuojttuv vuojtá.

Vaj säbrrat gilppusij hähttu sisi rádjat duv gilurav. Gitta 31 biejve bårggemánon máhtá giesseloahpebingov dahkat.

Giesseloahpebingov danna gávna

Rája sisi bingogilurav danna

Polarugglan som håller i en penna bakom ett rad med böcker.

Tjále girjjegätjástusáv

Le gus låhkåm buorre girjev ja sidá giehtot dav birra iehtjádijda?

De márjju ienep dav låhki?

Tjále girjjegätjástusáv ja rája midjij!

Gätjástusa ja ådåsa

Speallat

Spieledit memory:av

Sidá gus oahppat moadda miellodahtte bágo? Gähttjala avtav webbabiele memory:ajs. Webbabielen li moadda alternatijva.

Webbabiele memory:ajda

Speallat

Tjoavde quissav!

Le gus gähttjam webbabiele quissajt? Buore li dunji gut sidá gähttjalit ietjat máhttudagájt umasse ábnnasijn. Jus vássteda gájka duolla ja dujna l konto de vállji jus oassálasstá Vuorbbádussaj.

Mijá quissajda

Tjállet

Rádjat sisi ja almoduvvat!

Le gus dujna giehtto majt sidá subtsastit? Ihkap miellodahtte detektijvvagiehtto vaj magijkalasj eventuvrra? Rája sisi dav midjij de almodip dav webbabielen. Ietjá máná de låhki majt la tjállám.

Tjállet ietjas giehtov

Polarbibblodjuren hänger på stranden.
Omröstning

Masi oarre ienemusát lijkku dahkat giesen?

Maŋemus girjjegätjástusá

Ienep girjjegätjástusá
9-12 jage
  • Ikon ekorren silhuett
Apmut Ivar Kuoljok

Apmut jåhttesábme

Maŋemus tevsta

Ienep tevsta
  • Ikon ekorren silhuett

Ella-Marja ja Nilas

Ántaris ja Ella-Marja libá buoremus ráddna.

Ántaris ja Ella-Marja libá Ántarisa dåben. Ella-Marja giehtto Ántaris:

- Mån lijkku Nilasij, dån ij oattjo soabmásij giehttot...

- Okej mån loabedav.

lågev minuvta mange...

  • Ikon ekorren silhuett

Ballebjörn ja laxeringsmedlet

Aktij lij biernna mij namma lij Ballebjörn. Sån åråj suv dåben mij namma l Tobegren.

Ballebjön lijkku bårråt miedav. Avta biejvve sån dåbdåj miedan lij imaj muossádus.

Ballebjörn lij dåbddåm sämmi muossåadusáv gå...

  • Ikon ekorren silhuett

Linus Karl Heimer Omark

Linus la hockeyspälli ja sån spella Julev hockeyn sån la spellam Nhlan moadda jage. Sån la riegadam

guovvamánno vidát biejvve 1987.

Sån la 1,78 m guhkke ja 85 kg låssåk. Sån la gålmmålåkguhtta jage vuoras. Sujna l nu...

  • Ikon ekorren silhuett

Gájkka tjoavddás

Ebba ja Elvira libá buoremus raddna. Såj libá stállan.

Såj boarsstjga Rosa ja Prince. Såj biejajga sádelav ja bákkev. Oanegattjav maŋŋela tjåhkkåhijga hestaj nanna. Elvira rijddij Rosa ja Ebba rijddij Prince. Såj á...