Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Polarbibblodjuren hänger på stranden.

Spieledit Polarbibblo giessespelav!

Biehtsemános gitta bårggemáno rádjáj dån gávna gålmmå umasse dåjma: guokta bingo ja avtav tjalmanspelav. Jus dån oattjo bingov goappásj bingojn de dujna l máhttelisvuohta vuojttet sierralágásj fijnna prijsajt. Tjalmanspelav dån gávna sjnjnilltjamáno 1.b. rájes ja ålggobingov bårggemáno 1.b. Bingodáblojt dån galga rádjam sisi maŋemusát bårggemáno 31.b..

Giessespelajda

Dieddela dánna rájatjit sisi ietjat bingodáblojt!

Polarugglan äter en bakelse.

Svierik ålli 500 jage 2023

Mij Polarbibblon ávvudip gelbugis kvissaj. Diedá gus dån mij ajtu dáhpáduváj biehtsemáno 6.b.? Vaj makkir muorjje mij álu gávnnu Svieikgáhkutjin?

Svierik 500 jage - Majt dån dåbdå mijá rijka birra?

Maŋemus tevsta

Ienep tevsta
  • Ikon ugglan silhuett
  • Ikon ekorren silhuett

Boahtte vahko

Kapitel 1

Buoris muv namma l Sofia ja dát la muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedne namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob.

Muv ieddne sån la sábme ja muv áhttje sån la ládde.

Det är inte så lätt i skola...

  • Ikon ekorren silhuett

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj.

Såj galgajga aj tivolij

Såj váttsijga fässtaj ja tivolij.

Valla gájka besalvisá lidjin nåhkåm.

Såj oattjojga mannat sijddaj.

Nuppe biejve vas fässtaj ja tivolij manájga

Ja...

  • Ikon ekorren silhuett

Visská gå muv ávvo

Visská gå muv ávvo gå mujna li sierralágásj tjáppa ulmutja muv iellemin

Ruoppsat gå muv gieresvuohta dajda gejt ähtsáv

Ruodná gå nuorreráse

Alek gå muv surggo dajda rádnajda gejt lav láhppám

Tjáhppat gå muv moarre...

  • Ikon ekorren silhuett

Alek gå almme

Alek gå almme

visská gå biejvve

ruodná gå ráse

ruoppsat gå vájmmo

bedjat gå muohta

oránnsja gå áppelsijnna

tsáhppat gå guovsagisá

Maŋemus girjjegätjástusá

Ienep girjjegätjástusá
9-12 jage
  • Ikon ekorren silhuett
Apmut Ivar Kuoljok

Apmut jåhttesábme

Gätjástusa ja ådåsa

Ekorren med löv i bakgrunden.
Jienastibme

Mij la suohttasamos giessedoajmma?

Gätjástus

Soahte Ukrainan

Ukrainan la soahte. Dav la vissásit gullam. Polarbibblo la ássam bágojt ma máhtti buoren adnet jus sidá ságastit dav birra mij dahpaduvvá.

Bágojda

Speallat

Tjoavde quissav!

Le gus gähttjam webbabiele quissajt? Buore li dunji gut sidá gähttjalit ietjat máhttudagájt umasse ábnnasijn. Jus vássteda gájka duolla ja dujna l konto de vállji jus oassálasstá Vuorbbádussaj.

Mijá quissajda

Speallat

Spieledit memory:av

Sidá gus oahppat moadda miellodahtte bágo? Gähttjala avtav webbabiele memory:ajs. Webbabielen li moadda alternatijva.

Webbabiele memory:ajda