Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Buorisboahtem Polarbibbluj!

Den nordsamiska hermelinen, lulesamiska ekorren och sydsamiska haren tillsammans.

Gulldala giellajuhtusij vuolijt!

Vuojnnám mijá giellajuhtusijt?

Gulldala giellajutisij vuolijt danna! Muhtem vuole li dålutjis ja soabmásav Torbjörn Doj la dahkam. Le Torbjörn Doj ja Simon Issát Marainen gudi juojggi.

Gulldala vuolijt!

Bokstäver som ligger på ett bord.

Báhkobivddemij!

Mijá spelan Báhkobivddem galga tjiegos bágojt åhtsåt. Muhtema li oane ja muhtema li guhke ja máhtti juohkka guovlluj årrot. Le åvvå gássjel!

Máhta gielav, temáv ja gássjelisvuodav válljit.

Tjuovo Báhkobivddemij!

 

Maŋemus girjjegätjástusá

Ienep girjjegätjástusá
9-12 jage
  • Ikon ekorren silhuett
Apmut Ivar Kuoljok

Apmut jåhttesábme

Maŋemus tevsta

Ienep tevsta
  • Ikon ugglan silhuett
  • Ikon ekorren silhuett

Boahtte vahko

Kapitel 1 Buoris muv namma l Sofia ja dát la muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedne namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob. Muv ieddne sån la sábme ja muv áhttje sån la ládde. Det är inte så lätt i skola...

  • Ikon ekorren silhuett

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj. Såj galgajga aj tivolij Såj váttsijga fässtaj ja tivolij. Valla gájka besalvisá lidjin nåhkåm. Såj oattjojga mannat sijddaj. Nuppe biejve vas fässtaj ja tivolij manájga Ja...

  • Ikon ekorren silhuett

Visská gå muv ávvo

Visská gå muv ávvo gå mujna li sierralágásj tjáppa ulmutja muv iellemin Ruoppsat gå muv gieresvuohta dajda gejt ähtsáv Ruodná gå nuorreráse Alek gå muv surggo dajda rádnajda gejt lav láhppám Tjáhppat gå muv moarre...

  • Ikon ekorren silhuett

Alek gå almme

Alek gå almme visská gå biejvve ruodná gå ráse ruoppsat gå vájmmo bedjat gå muohta oránnsja gå áppelsijnna tsáhppat gå guovsagisá

Gätjástusa ja ådåsa

Hermelinen, räven, Polarugglan, haren och ekorren som håller i plakat och en megafon.
Jienastibme

Mij la suohttasamos dálvvedoajmma?

Gätjástus

Soahte Ukrainan

Ukrainan la soahte. Dav la vissásit gullam. Polarbibblo la ássam bágojt ma máhtti buoren adnet jus sidá ságastit dav birra mij dahpaduvvá.

Bágojda

Speallat

Tjoavde quissav!

Le gus gähttjam webbabiele quissajt? Buore li dunji gut sidá gähttjalit ietjat máhttudagájt umasse ábnnasijn. Jus vássteda gájka duolla ja dujna l konto de vállji jus oassálasstá Vuorbbádussaj.

Mijá quissajda

Vuorbbádus

Sidá gus oassálasstet gilppusij?

Galla diedá webbabielen la Vuorbbádus Polarbibblon? Juohkka máno vuorbbádip girjijt, tidnigijt ja ietjá suohttasijt. Dahkusa ma almoduvvi dánna riekkniduvvi låhttån. Valla mujte dujna hähttu konto oassálastátjit!

Lågå ienebuv Vuorbbádusá birra