Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Giellapolicy mánájda

Návti suomagiella, meängiella, ja sámegiela ja dárogiella aneduvvi Polarbibblon!

Dahkat Polarbibblon

Ájnnasamos Polarbibbluj la dån. Mij sihtap doarjjot duv ja ietjá mánájt dijá dahkamin. Mij sihtap aj duv arvusmahttet låhkåt ja adnet ietjat gielav tevstan, jienan ja gåvån.

Ållessjattuga gudi duv viehkedi duv ábnnasij Polarbibblon gåhtjuduvvi dåjmadiddjen. Dåjmadiddje galggi årrot miellusa ja arvusmahtte vaj dån sidá adnet Polarbibblov vat. Oattjotjit vásstádusáv de dujna hähttu konto Polarbibblon. De dån ja dåjmadiddje máhttebihtte sáhkadit dahkusij birra majt la rádjam sisi.

Gájkka máná ja nuora vuordeduvvi rádjat sisi ábnnasijt vájku dån la oahppamin gielav jali juo gielav máhtá. Dån máhtá buojkulvissan tjállet divtav gånnå val ájnnegasj bágo li ietjá giellaj. Polarbibblon dån oattjo aj stávit gåktå sidá vájku ij la duolla. Dåjmadiddje viehkedi duv vaj duv giella l álkke dádjadit iehtjádijda.

Sisadno Polarbibblon

Vuostatjin galggi ábn nasa Polarbibblon dagádum mánájs mánájda. Gå ållessjattuga tjálli de l giehtotjit vuorbbádusáj, njuolgadusáj ja dakkirij birra.

Polarbibblon máhttá låhkåt, tjállet ja spieledit moatte giellaj gå dárogiellaj. Polarbibblon dån gávna sámegielajt julevsámegiella, nuorttasámegiella, bihtámsámegiella, oarjjelsámegiella ja ubbmemsámegiella. Dánna gávnnu meängiella dan umasse giellahámij: duornosliehkegiellahábme, jielleváregiellahábme ja lannangiella. Mij gávnnup aj suomagiellaj. Muhttijn máhtti aj ietjá giela gávnnut Polarbibblon.

Buoragit manná segadit gielajt.

Juohkka gielan la ietjas judos Polarbibblon:

Sákkásjjudos: Suomagiella

Dieddela suomagielak bälláj

Oarre: Julevsámegiella

Maná julevsámegiella bälláj

Riebij: Meängiella (duornosliehkegiellahábme)

Maná meängiella bälláj

Sjnjuktja: Meängiella (jielleváregiellahábme/sijddasuomagiella)

Maná meängiella bälláj

Tjuovttja: Meängiella (lannangiella)

Maná meängiella bälláj

Buojda: Nuorttasámegiella

Maná nuorttasámegiella bälláj

Poláraidjalådde: Dárogiella

Maná dárogiella bälláj

Njoammel: Oarjjelsámegiella

Maná oarjjelsámegiella bälláj

Rievsak/Gierun: Ubbmemsámegiella

Maná oarjjelsámegiella bälláj

Tjuktje: Bihtámsámegiella

Maná julevsámegiella bälláj

Oarjjelsámegiella bielen gávnnu aj ubbmemsámegiella. Åtsårievsagav!

Julevsámegiella bielen dån gávna aj bihtámsámegielav. Åtså tjuvtjev!

Meängiellabielle l ienemusát duornosliehkegiellahámen. Jus dån sidá gávnnat juojddá jielleváregiellahámen, de gehtja sjnjuvtjav. Tjuovttja oahpes sisadnuj lannangiellaj.

Gájkka gielajn webbabielen li avta stuorra árvvo ja biele máhtti årrot umasslágátja ja umasslágásj dåjmajn. Dån guossididdjen agev galga gávnnat juojddá mij jur dunji hähpá.