Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Mijá quiza

Majt dån máhtá jiegŋaoaggoma birra?

Gåktu ajtu dahká rájgev jieŋan ja man guhkke l oaggomsvihtjo?

Majt diedá bednagij birra?

Sidá oahppat ienep bednagij birra? Daga mijá benaquizav.

Majt diedá gáhttoj birra?

Mij la värálda unnemus gáhttonálle? Máhttá gáhtto juojggat? Daga mijá gáhttoquizav.

Gieresvuohtakvissa

Majt vuoset ádjájuoksaslávggá? Goassa l Gájkka vájmoj biejvve? Tjoavdde mijá gieresvuohtakvissav.

Svierik 500 jage

Svierik 2023 ålli 500 jage 2023. Mij Polarbibblon ávvudip gelbugis kvissaj. Diedá gus dån mij ajtu dáhpáduváj biehtsemáno 6.b.? Vaj makkir muorjje mij álu gávnnu Svieikgáhkutjin?

Majt diedá bijlaj birra?

Mij la hässtafábmo? Makkir bijllamerka li Svierigis? Tjoavde mijá bijllaquizav.