Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Gånnå l Nora gieris?

Danna máhtá låhkåt ja gulldalit gåvvågirjev Gånnå l Nora gieris? gávnnuji moadda gielajda! Dieddela giellaj majt sidá låhkåt.

Gånnå l Nora tjielkká? le digitálla gåvvågirjje tjáledum ja tjuorgadum Elmira ja Ramona Zadissas.

Ienebuv daj birra dån máhtá gávnnat dánna.