Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Majt dån máhtá dahkat mijá lunna?

Buorisboahtem Polarbibbluj. Dánna dån máhtá tjállet ietjat ja låhkåt ietjá mánáj giehtojt. Suohttasa, samssá ja duodalattja – dánna gávnnuji gájkka!

Rája sisi giehtojt, gåvvågiehtojt, girjjegätjástusájt ja tjuorggusijt. Da almoduvvi webbabielen vaj ietjá máná máhtti låhkåt ja måvtåstuhteduvvat. Oadtjot gätjástusájt buorre girjij birra! Ane báhkomasjijnav jus sidá tjállet.

Spieledit Pac-Man:av, memory:av, báhkoåhtsåmav ja tjoavddet kvissajt. Lågå girjev Nora bulke birra moatte giellaj.

Giella l ájnas Polarbibblon. Dánna gávnnuji giela meängiella ja sáme giela. Da li giela ma agev li ságastuvvam Svierigin. Ájnas la máná máhtti adnet dájt gielajt Polarbibblon!

Gåktu de doajmmá?

Polarbibblo l mávsok. Dujna máhttá konto ja ietjat addnenamma mijá lunna. Dån máhtá årrot tjiegos ja dån de oattjo dagádum namáv mijás jus dån rája sisi dahkusijt.

Le álkke dahkat kontov. Konto l buorre adnet. De dån máhtá vuorkkit bargojt ja joarkket daj maŋebut Dån máhtá aj oassálasstet mijá Vuorbbádusán gånnå dån máhtá vuojttet girjijt ja tidnigijt.

Gå dån rája sisi dahkusijt midjij de akta mijá dåjmadiddjijs almot dav webbabielen. Jus dujna l konto de dån máhtá oadtjot viehkev ietjat bárránit tjállet.

Gå dån ja dåjmadiddje lihppe dudálattja de duv dagos vuoseduvvá webbabielen. Jus dån la dieddelam gahpan Vuorbbádussaj de dujna l de låhttå.

Le gus dujna gatjálvisá?

Le gus dujna gatjálvisá Vuorbbádusá birra? Dieddela dánna!

Le gus dujna gatjálvisá Polarbibblo birra? Tjále midjij aktavuohtaformulerajn!

Doajvvop dujna l suohtas Polarbibblon!