Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Gávnadahttemvuohta Polarbibblon

Norrbottena Regijåvnnågirjjevuorkká doarjju dáv webbabielev. Mij Ssihtap nåv ållusa máhttelis galggi máhttet adnet webbabielev. Valla mij diehtep gávnnuji vissa tjuolma gávnadahttemvuodajn webbabielen. Badjetjállaga vuollelin Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet/Teknijkalasj diededibme webbabiele gávnadahttemvuoda birra de mij giehttop ienebuv vigij birra.

Láhka gávnadahttevuoda birra digitálla almulasj dievnastibmáj

Dán bielen mij giehttop gåktu Regijåvnnågirjjevuorkká ållit lágáv gávnadahttemvuoda birra digitálla almulasj dievnastussaj. Mij giehttop jus miján li gássjelisvuoda lágav tjuovvot. Mij giehttop goassa tjuolma galggi tjoavdedum. Mij sihtap ållusabmusijt máhttelis galggi máhttet adnet Polarbibblov.

Giehto vigij ja tjuolmaj birra majt dån gávna

Mij sihtap agev dahkat mijá webbabielev ienep gávnadahtte. Gå dån aná bielev ja gávna ådå tjuolmajt de dån máhtá giehttot midjij vigij birra. De mij máhttep divudit vigijt ja dahkat duolla. Mij sihtap aj diehtet jus dån dárbaha tevstajt jali iehtjádijt ma dálátjij älla gávnadahtte dunji Polarbibblon. Dån máhtá mejllit jali riŋŋgit midjij. Mij vásstedip maŋemusát gålmån biejven maŋŋel gå lip duv mejlav oadtjum. Aktavuodav válde webbabiele aktavuohtaformulerajn. Riŋŋgi mijá objäktaássjedåbddáj Linda Nilsson Westerdahl telefåvnnånummar 076-101 98 16.

Diededa jus mij ep tjuovo lágav

Fábmudahka digitálla tjuottjodibmáj galggá nanustahttet gájka tjuovvu lágav gávnadahttevuoda hárráj digitálla almulasj dievnastibmáj. Jus mij ep vássteda duv gatjálvisájt buorreláhkáj de dån máhtá mejla eller ringa till Myndigheten för digital förvaltning. Giehto de sidjij majt dån aná mij boasstot dahkap.

Teknijkalasj diededibme webbabiele gavnadahttevuoda birra

Mij diehtep gávnnuji vissa tjuolma gávnadahttevuodajn Polarbibblon. Tjuolma majt diehtep li:

  • Mij ep vuoseda jur dálla juohkka sajen gånnå vihke l sjaddam ja buojkodip dav tjielggasit.
  • Mij ep fála addnijda moattelágásj vuogijt lájddit gájkka bielijn.
  • Miján älla sijddomálla ja hábmemálla buorre kodakvalitejtas ma tjuovvu standárdav.
  • Miján li tangänntagåhttjoma ma dávk vájvedittji dunji gut aná jiednastivrrimav jali dieddela boasto tangänntaj.
  • Mij ep buojkoda gájkka gåvåjt täkstan.
  • Ij maná gájkka tevstajt stuoredit váni gassjelisvuoda dagi.
  • Mij adnep gåvåjt vuosedittjat tevstav.
  • Dån gut aná bielev i máhte duollit ájggeráddjimav. Mij adnep dav suoddjitjit addnijt jus vájálduhtti loggit ålgus.

Mijá rahtjam la divudam gájkka tsuojgos gávnadahttevuohtatjuolmajt maŋemusát vuoratjismáno 15.b. 2021.

Gåktu mij lip gähttjalam webbabielev

Brightnest AB la dahkam tjanágahtes gähttjalimev Polarbibblo webbabieles. Aktavuohta: support@brightnest.se

Maŋemus árvustallam dagáduváj ragátmáno 29.b. 2020 ja l dåhkkidum Polarbibblos.

Granskningsmetod

Granskningsrapport

Webbasadje almoduváj gålgådismáno 1.b. 2020.

Tjielggidibme ådåstuhteduváj maŋemus bále gålgådismáno 7.b. 2020.