Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon hermelinen silhuett

Haska haska njoammil

kaka00

Mus lea njoammil maid mon láven gohččodit Haska Haska Njoammil danin dat haskka nu olu.

Aktii dat haskkai murrii ja dat válddii diimmuid oažžut vulos dan. Aktii dat haskkai eanu badjel ja dát ii lean somá.

Mon in goassege vajálduhte go son haskkai busse dáhki nala go busse vujii. Haska Haska Njoammil lea mu buoremus rádná.

Kaninen läser böcker.

Go dat ii haskka de moai lávejetne girjji lohkat.

Lea dat nubbin buoremus diŋga dat diehtá. Moai lávejetne lohkat Ruksesgahpir.

Polarbibblo Polarbibblo