Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Temukratii - Sinun ääni oon tärkeä!

Ruotissa meilä oon jotaki, jota kuttuthaan temokratiiksi. Se merkittee ette ihmiset saavat olla myötä päättämässä kunka maata johethaan. Temukratiassa oon tähellistä, ette sie kerrot mitä sie tykkäät eri asioista.

Siksi met Polarbibblossa halvama opettaa sulle enemmän temokratiasta ja kunka sie saat sinun äänen kuuluhviin.

Käy meän mielipiekirjotuskoulussa

Ette kirjottaa mielipiekirjoutus oon yksi tapa ilmasta mitä sie tykkäät jostaki tietystä aihheesta. Se saattaa olla siittä kunka pitkät rastititten häätys olla sinun koulussa tai kunka sie tykkäät ette ihmisten häätys tehä eli käyttäytyä toisia kohthaan.

Halvakko sie oppia kirjottamhaan mielipiekirjotuksen? Sitte sie saatat mennä meän mielipitheenkirjotuskouhluun! Lähetä sitte sinun mielipiekirjotus meile ja saat sen pypliseerattua meän sivula!

Mene Mielipiekirjotuskouhluun!

Lähätä plakaatti

Ko temonstreerathhan niin pruukathaan käyttää plakaattia. Plakaatti och sjyltti missä lyhyesti lukkee jonku mielipie. Teksti pittää olla enkkeltti ja lyhy, esimerkiksi:

  • TAISTELE ILMASTON PUOLESTA
  • LISSÄÄ RAHHAA KOULULE
  • RASISMI – EI KIITOS!

Plakaatti saattaa olla monen färinen ette se näkkyy hyin. Joskus siihen oon riitattu jotaki.

Mikä oon tärkeä asia sinun mielestä? Minkälainen sinun plakaatti olis?

Freistaa tehä riittaus missä näkkyy sinun plakaatti!

Ratkase meän temukratii-quizzi

Halvakko sie oppia lissää kunka temukratia fynkkaa? Eli testata mitä sie jo ossaat? Meilä oon sulle temukratia- quiz, jonka sie saatat ratkassa.

Ratkase quiz

Lasten oikeuksitten sopimus

Sulle, joka olet lapsi, oon ekstra tärkeä tietä laista jonka nimi oon Lasten oikeuksitten sopimus. Se kertoo mitä oikheuksia oon sulla ja toisila lapsila, ko tet assutta Ruotissa. Oon hyvä tietää mitä siinä sanothaan. Ja tietekki sie voit lukea siittä täälä Polarbibblossa!

Lue lasten oikeuksitte sopimuksesta

Kuulukko sie johonki kansallisheen minuriteethiin eli alkuperäskanshaan?

Silloin sulla oon erityisiä oikheuksia. Juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset oon kansalisia minuriteettiä. Saamelaiset oon alkuperäiskansaa. Kaikki viis kryppiä oon olheet Ruotissa hyvin kauan aikaa. Siinä oon kyse monesta saasta eli jopa tuhansista vuosista. Ihmiset oon pitänheet heän kielen ja kylttyyrin elävänä. Tämä tekkee Ruottin rikhaamaksi ja färikhäämäksi maaksi! Sen takia kansalisilla minuriteetilä ja alkuperäiskansala oon lakia jokka suojaavat näitä oikeuksia. Suomela, meänkielelä ja saamen kielilä oon varsin voimakhaat oikeuet vissilä aluheila. Niitä kuttuthaan hallintoaluheiksi.

Kuulutko sie kansalisheen minuriteethiin eli alkuperäiskanshaan?

Tiesikkö sie ette:

  • Sulla oon oikheus praatia sinun kieltä aina ko halvaat?
  • Sulla oon oikheus kehittää sinun kylttyyriä?
  • Sie et tartte osata puhua kieltä, ette sulla oon maholisuus lukea sitä äitinkielenä peruskoulussa?
  • Jos sinun koulula ei ole pätevää kielenopettaijaa, sie saatat freistata  saaja  lukea kieltä etäopetuksena?
  • Sulla oon oikeus pyytää  saaha  lukea kieltä vaikka olet ainoa oppilas?

Jos halvaat tietää lissää sinun oikeuksista.