Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 03S

Geassi

QuRoQ Y

Giđđa nohká
Eahket otnu
Albmi lea alit
Sáddo lea mearas
Stoagan olgun
Idja lea čuovgat