Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 03S

Dálvi

FiDiK D

Dálvebiktasat
Ája ii jieŋu
Liegga šuhkoláda
Vuogga dárvana jikŋii
Idja lea seavdnjat