Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Mánáidkonvenšuvdna

Ruoŧŧa lea leamaš demokratiija badjel 100 jagi. Buot rávesolbmot Ruoŧas ožžot jienastit. Go jienasta de mearrida got riika galgá stivrejuvvot. Dat gohčoduvvo demokratiijan – álbmotstivrejupmi.

Don gii leat mánná it oaččo jienastit, muhto leat lihkká oassi demokratiijas. Go leat vuollái 18 jagi dus leat olu vuoigatvuođat. Dát vuoigatvuođat gávdnojit Mánáidkonvenšuvnnas. Measta buot riikkat máilmmis leat dohkkehan teavsttaid Mánáidkonvenšuvnnas. Ruoŧas dat šattai láhkan ođđajagimánu 1 beaivvi 2020.

Demokratiija álgá Mánáidkonvenšuvnnain. Jus it lea mánnán ožžon dan masa dus lea riekti, lea váddásit váikkuhit máilmmi buori vuogin. Mánáin geain lea leamaš oadjebas ruoktu, buorre biebmu, veahkki go leat leamaš skihpasat ja eallán ráfis leat eanet návccat rahčamii. Mánát geat leat vázzán buori skuvllas sáhttet jierbmás mearrádusaid váldit máhtu vuođul. Mánát geat ožžot oaivildeaset buktit ovdán dustet rávesolmmožiin dan seamma dahkat.

Mánáidkonvenšuvnnas gávdnojit 41 čuoggá, maid gohčodit artihkkalin. Juohke artihkkal lea mánáid sierra vuoigatvuođaid birra. Muhtin artihkkalat leat erenoamáš dehálaččat Polarbibbloi. Dan sáhttá ná čilget:

  • Artihkkal 2: Buot mánáin lea seamma árvu. Ii oktage mánná galgga šaddat gierdat eanet go nubbi.
  • Artihkkal 6: Mánáin lea riekti eallimii ja ovdáneapmái. Go lea riekti eallimii de ii galgga goddot soađis dahje jápmit nealggis. Ovdáneapmi lea go lea buorre mánnávuohta, go oahppá, beassá stoahkat ja suohtastallat.
  • Artihkkal 12, 13, 14 ja 15: Mánát galget sáhttit buktit ovdán oaiviliid ja jurdagiid. Sin galgá guldalit ja váldit vuhtii. Mánáin ožžo leat vaikko makkár osku, dahje eai dárbbaš obanassii jáhkkit ipmilii.
  • Artihkkal 16: Mánáin lea riekti priváhttaeallimii. Soaittát háliidit čáliit čiegus dahje váttis áššiid birra? Polarbibblos sáhtát dan dahkat, ja ii oktage dárbbaš diehtit ahte leat don gii čálát.
  • Artihkkal 23: Mánáin geain lea doaibmahehttehus galget oažžut dan veahki maid dárbbašit. Polarbibblo geahččala heivehit siiddu nu ahte soahpa mánáide geain lea heajos oaidnu dahje váttis čállit ja lohkat. Buohkat lea bures boahtin siidui.
  • Artihkkal 30: Našuvnnalaš unnitloguálbmot dahje álgoálbmot mánáin leat sierra vuoigatvuođat. Ruoŧas gávdnojit mánát geat leat sámit, ruoŧasuopmelaččat, durdnosleagilaččat, románi ja judálaččat. Jus gulat našuvnnalaš unnitloguálbmogii dahje álgoálbmogii dus lea riekti iežat gillii ja kultuvrii. Danin Polarbibblo gávdno sámegillii ja meänkieli-gillii. Boahtteáiggis siidu galgá gávdnot eanet gillii.
  • Artihkkal 31: Mánáin lea riekti stoahkat, vuoinnastit ja astuáiggedoaimmaide. Soaittát liikot čállit, lohkat, sárgut ja speallat go leat friddja? Polarbibblo háliida ahte galggat geavahit siiddu suohtastallan dihte.

Háliidat go lohkat buot vuoigatvuođaid birra Mánáidkonvenšuvnnas?

Rädda barnen:is lea sárgungirji maid sáhtát seastit ja čállit olggos. Dan gávnnat dás!

UNICEF lea oassi Ovttastuvvon našuvnnaiguin ja bargá dan ovdii ahte buot riikkat máilmmis galget čuovvut Mánáidkonvenšuvnna. Gávdno oanehis veršuvdna Mánáidkonvenšuvnnas maid sáhtát dás lohkat!