Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
Du är inte inloggad och ditt bidrag blir anonymt. Vill du vara med i lotteriet måste du vara inloggad på ett konto.
Du måste också svara rätt på alla frågor för att kunna skicka in till lotteriet.

Vad vet du om demokrati?

1. Vad menas med demokrati?


2. Sverige har något som kallas representativ demokrati. Vad betyder det?


3. Vilka får rösta i Sverige?


4. Hur länge har kvinnor i Sverige fått rösta?


5. Den högsta företrädaren för ett land kallas statschef. Vem är det i Sverige?


6. I Sverige finns några lagar som är extra svåra att ändra. De finns till för att skydda demokratin. Vad kallas de?


7. Idén om demokrati kan användas i skolan. På många skolor finns föreningar där elever kan gå samman och påverka sin skola. Vad kallas det?


8. Barns rättigheter i hela världen finns nedskrivna i ett dokument som FN beslutat om. Det kallas:


Välj annat quiz