Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 03S

Mu sámi mearkkat

Sárggu gova
fröken
Mu sámimearkkon

Eanet sárgumat fröken

  • Lang 06S

Natthimlen

Sárgumat iežáin

  • Lang 03S

Sámi leavga

  • Sárggus
  • Gelddolaš ja cuvccas
  • Illu
  • Čáppat
  • Maid mon háliidan