Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Soahti Ukrainas

Lea soahti Ukrainas. Dan don leat vissásit gullan. Polarbibblo lea čállán moadde sáni mat sáhttet leat buorit jus háliidat ságastit dáhpáhusat.

Fred - Ráfi
Krig - Soahti
Gräns - Rádji
Kö - Ráidu
Hjälpa - Veahkehit
Mat - Biebmu
Mediciner - Dálkasat
Kläder - Biktasat/Gárvvut
På flykt - Báhtareame
Soldat - Soalddát
Anfalla - Fallehit
Trupp - Soahttejoavku
Nyheter - Ođđasat
Land - Riika
Grannland - Ránnjariika