Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon hermelinen silhuett

Stállu

Dat lei oktii nieida. Su namma lea Ylva-li. Son orron čáhcevaggis.

Dat lei geassi. Ylva-li lea olgos ja stohka Stállu Leoniin. Leon lea Stállu ja Ylva-li

lea okta unna nieida. Ylva-li čoalkkii geadgái ja dajai:

- Donkeli donkeli donk loite mu sisa.

- Haha! Dal mun válte du! dájái Leon.

- Aah! huiki Ylva-li.

- Ylva-li, Leon dat lea biebmu! huiki eadni.

- Min boahtit!

Ylva-li ja Leon borran biebmu, maŋŋel sin vázzit ja nohkat. Ylva-li

badjanii go gullaii soamis vázzá olggobealde lávvu.

Ylva-li bádjanii Leonja dájái:

- Mun gullen soamis olgobealde.

- Galga min šeahkan? dájái Leon.

- Juo! dájái Ylva-li.

Ylva-li ja Leon mánná olgos. Muohtu dat ii lea soamis

olggobealde.

- Geačča! dájái Ylva-li.

- Mii dat lea? jearrat Leon.

- Dat lea okta olbmo. dájái Ylva-li.

- Gii dat lea?

- Mun in diedan.

- Galgat mii čuovvut maŋŋil? jearrat Ylva-li.

- Juo! dájái Leon.

Ylva-li ja Leon mánna maŋŋil dat olbmai. Dat olbmo vázzit ja vázzit. Maŋŋel guoktelogi

minuhtta heaitit son ja vázzit.

Muhto de Ylva-li huikki:

- Dat lea Stállu!!

Juo dat lea Stállu! Stállu juorgalii ja algi oguhitt daid. Ylva-li ja Leon viehkat ja

viehkat. Viimmat láhpui Stállu ja Ylva-li ja Leon vázzit ruohktut ja

joaktiiba nohkat.

Dál mu muitalus nohkat. 🎉

Fler berättelser av callingilvu2023

 • Ikon hermelinen silhuett

Olmmuš ja Návdi

Okta beaivi Sára leai olgun vázzime. Son gulai juoga jiena mii son ii lean gulan ovdal.

Dá leai okta imaš jietna. Dá gullui vehaš dego návdi.

Nuppi beaivi son nái leai olgun vázzime ja gulai seamma jiena. Son oinn...

 • Ikon hermelinen silhuett

Buoremus Rádná

Dat lea Illu birra.

Illu lea mu buoremus rádná.

Son lea ovcci mannu boris. Sus lea ruškes čalmmit ja guolggat.

Mon oačču Illu go son leai gavčči vahku boris.

Son lea hui siivu ja ráhkistan staohka, son nai ráh...

 • Ikon hermelinen silhuett

Ingá Utsi

Oktii ovdal don eallet, de lei okta neaida gii ii goassege lei leahkan olggobealde gávpoga.

Muhto okta beaivi son háliđii mannat olggus já suokardit. Son dájái su eadnai áhte son áigut mannat olggobealde gávpot ja s...

 • Ikon hermelinen silhuett

Livli ja gávpái rádna

Dát lea Livli. son lea 10 jahkkasaš.

Livli lea hui ahki, sus ii lea maidege rádnat.

Odne dat lea bassi. Livlis ii lea maidege dahkat.

De Livli stuoraoabbá mii námma lea Beaivi boahtai sisa su latnjii ja dajai:...

 • Ikon hermelinen silhuett

Goađastallan

Dat leat guokte vegat mat galget mannat goađastallat.

Álggos sii vudjet máŋgga diimmu.

Oanes ággi geažis sii bisánit márffigávppis.

Dat buoremus rátnát Elle Márjá ja Emma. Elle Márjá ja Emma váldiba

márffi ja...

 • Ikon ekorren silhuett

Ella-Marja ja Nilas

Ántaris ja Ella-Marja libá buoremus ráddna.

Ántaris ja Ella-Marja libá Ántarisa dåben. Ella-Marja giehtto Ántaris:

- Mån lijkku Nilasij, dån ij oattjo soabmásij giehttot...

- Okej mån loabedav.

lågev minuvta mange...

 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

Berättelser av andra

Fler berättelser
 • Ikon ugglan silhuett

Agnes åker till biblioteket

Det var en flicka som hette Agnes. Hon var åtta år och bodde i Piteå. Hon älskade att läsa och skriva.

Så varje månad åkte hon och sin pappa till biblioteket för att lämna tillbaka sina gamla böcker och byta till ny...

 • Ikon ugglan silhuett

Pojken som försvann

Det var en gång en pojke. Han hette Max. Max skulle gå ut och bygga en koja i skogen. Pojken gick en bit och tillslut hittade han ett bra ställe som som han kunde bygga kojan på. Max gick ock letade efter bra pinnar s...

 • Ikon ugglan silhuett

Händer för ofta

Jag spelar Minecraft i den nya potatis uppdateringen och jag har äntligen kommit upp till ytan av de ruttna potatisarnas värld men sen då så kommer en väldigt preppie potatis crepper som skriker:

- Nu ska du dö din...

 • Ikon ugglan silhuett

Korvarna

Det var en gång en korv som hela tiden kallades korv och då så sa den:

- Jag är ingen korv jag är en ostkorv!

 • Ikon ugglan silhuett

Duo och Kattis

Hej, vi heter Duo och Kattis.

 • Ikon ugglan silhuett

Berättelsen om mig

Jag växte upp med min mamma och pappa men när jag var sex år så flyttade pappa ifrån oss till en annan stad. Mamma blev då jätteledsen. Mamma slutade jobba och blev konstig. Hon orkade inte ta hand om mig och jag fick...

 • Ikon ugglan silhuett

Ingen kan förstå

Ingen kan förstå. De dagar då man är som allra lägst så kommer man till skolan. Det enda man får höra på är alla dåliga saker. Man måste sitta och lyssna på hur de skriker mot dig. De bara skriker och skriker om hur...