Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon hermelinen silhuett

Olmmuš ja Návdi

Okta beaivi Sára leai olgun vázzime. Son gulai juoga jiena mii son ii lean gulan ovdal.

Dá leai okta imaš jietna. Dá gullui vehaš dego návdi.

Nuppi beaivi son nái leai olgun vázzime ja gulai seamma jiena. Son oinnii ovtta divrri mii čohkkái ovtta gearggi nalde.

Son háliidii diehtit mii dát leai nu son vácci dohko.

Go son leai ollen dohko de son oinnii ahte dát leai návdi. Dát leai okta vielppis, son leai nu unni ja fiinnis.

Sára ii oaidnán návddi eatni ja jurddašii jus son leai láhppán su vielpá.

Dát ii oidnon dego son leai ožžon biepmu guhkes áigái.

Son siđai váldit návddi ruoktot ja biebmat su muhto maod su eadni ja áhčči galggaiga dadjat?

Son jurddašii muhto loahpas son mearridii ahte son galggai čiehkat vielpá.

Dát álggii sevnnjodit son gálggai leahkit ruovttus diibmu gávcci. Sára geahčai su diibmu nálde ja oinnii ahte diibmu hede leai ovcci. Son álgi vázzit ruoktut. Sára jurddášii ahte su váhnemat gálggaiga suhtat su nalde muhto jus su váhnemat ii oaččui oaidnit návddi de dat juo ii gálgga suhtat.

Dál son hede leai ruovttus ja son fertii gávdnat juoga báikki ja čiehkat návddi. Sára leai ollen ruoktut son galggai njáhkat su gámmárii ja čiehkat návddi seaŋgga vuolde.

Juste go son galggai čiehkat návddi de son gulai su eadni dadjá badján dál diibmu lea hede beal gávcci. Don fertet mannat skuvlii. De Sára badjánii ja visot leai dušše niehku .Son galggai sihtat atni okta návdi almman.

Manjil skuvla son manai geahčat jus dát gavdni ovtta návdi ja dá gavdnui ovtta.

Fler berättelser av callingilvu2023

 • Ikon hermelinen silhuett

Buoremus Rádná

Dat lea Illu birra.

Illu lea mu buoremus rádná.

Son lea ovcci mannu boris. Sus lea ruškes čalmmit ja guolggat.

Mon oačču Illu go son leai gavčči vahku boris.

Son lea hui siivu ja ráhkistan staohka, son nai ráh...

 • Ikon hermelinen silhuett

Stállu

Dat lei oktii nieida. Su namma lea Ylva-li. Son orron čáhcevaggis.

Dat lei geassi. Ylva-li lea olgos ja stohka Stállu Leoniin. Leon lea Stállu ja Ylva-li

lea okta unna nieida. Ylva-li čoalkkii geadgái ja dajai:...

 • Ikon hermelinen silhuett

Ingá Utsi

Oktii ovdal don eallet, de lei okta neaida gii ii goassege lei leahkan olggobealde gávpoga.

Muhto okta beaivi son háliđii mannat olggus já suokardit. Son dájái su eadnai áhte son áigut mannat olggobealde gávpot ja s...

 • Ikon hermelinen silhuett

Livli ja gávpái rádna

Dát lea Livli. son lea 10 jahkkasaš.

Livli lea hui ahki, sus ii lea maidege rádnat.

Odne dat lea bassi. Livlis ii lea maidege dahkat.

De Livli stuoraoabbá mii námma lea Beaivi boahtai sisa su latnjii ja dajai:...

 • Ikon hermelinen silhuett

Goađastallan

Dat leat guokte vegat mat galget mannat goađastallat.

Álggos sii vudjet máŋgga diimmu.

Oanes ággi geažis sii bisánit márffigávppis.

Dat buoremus rátnát Elle Márjá ja Emma. Elle Márjá ja Emma váldiba

márffi ja...

 • Ikon ekorren silhuett

Ella-Marja ja Nilas

Ántaris ja Ella-Marja libá buoremus ráddna.

Ántaris ja Ella-Marja libá Ántarisa dåben. Ella-Marja giehtto Ántaris:

- Mån lijkku Nilasij, dån ij oattjo soabmásij giehttot...

- Okej mån loabedav.

lågev minuvta mange...

 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

Berättelser av andra

Fler berättelser
 • Ikon ugglan silhuett

Agnes åker till biblioteket

Det var en flicka som hette Agnes. Hon var åtta år och bodde i Piteå. Hon älskade att läsa och skriva.

Så varje månad åkte hon och sin pappa till biblioteket för att lämna tillbaka sina gamla böcker och byta till ny...

 • Ikon ugglan silhuett

Pojken som försvann

Det var en gång en pojke. Han hette Max. Max skulle gå ut och bygga en koja i skogen. Pojken gick en bit och tillslut hittade han ett bra ställe som som han kunde bygga kojan på. Max gick ock letade efter bra pinnar s...

 • Ikon ugglan silhuett

Händer för ofta

Jag spelar Minecraft i den nya potatis uppdateringen och jag har äntligen kommit upp till ytan av de ruttna potatisarnas värld men sen då så kommer en väldigt preppie potatis crepper som skriker:

- Nu ska du dö din...

 • Ikon ugglan silhuett

Korvarna

Det var en gång en korv som hela tiden kallades korv och då så sa den:

- Jag är ingen korv jag är en ostkorv!

 • Ikon ugglan silhuett

Duo och Kattis

Hej, vi heter Duo och Kattis.

 • Ikon ugglan silhuett

Berättelsen om mig

Jag växte upp med min mamma och pappa men när jag var sex år så flyttade pappa ifrån oss till en annan stad. Mamma blev då jätteledsen. Mamma slutade jobba och blev konstig. Hon orkade inte ta hand om mig och jag fick...

 • Ikon ugglan silhuett

Ingen kan förstå

Ingen kan förstå. De dagar då man är som allra lägst så kommer man till skolan. Det enda man får höra på är alla dåliga saker. Man måste sitta och lyssna på hur de skriker mot dig. De bara skriker och skriker om hur...