Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon hermelinen silhuett

Eallit divtta

Guhtur gahčai geallárii go gulai gissi guokkardit guoli gárdimii.

Sotnabeaivvi sáhpán sugaistuora suvrra sohkkariin sullui sagastit silba sarvvain.

Heasta haskai hivssegis. Hutani hukset hui heajos hillasuopi hávgii.

Cugo čuogai části čálii čavčča čáppa čiŋaid.

Beardna báhtrarii Biŧomis beare bealle buoskkas bazi buvssaide.

Oavssis oarri oinnii olbmo.

callingilvu2023 oon kans kirjottanu

 • Ikon hermelinen silhuett

Rádna

Don leat mu rádna.

Du namma lea lllu.

Don leat mu beana.

Don leat nu siivu.

Don leat nu čáppa.

Don liiko spáppaid.

Don stoagat.

Go mon lean morášláš de don boađat.

 • Ikon hermelinen silhuett

Rádná

Mu rádná lea siivu ja suohtas.

Muhto son lea nai ceaggai.

Muhto dat lea dát mon liikon sutnje.

Son lea dat buoremus rádnat don mahtta atnit.

 • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

 • Ikon haren silhuett

Mov bööremes voelpe

Mov voelpe lea gïemhpes

Goh naestie mij guaka elmesne

Manne mov voelpem lyjhkem

Dejnie manne aavone

Ektesne föörhkedien

Dovne skuvlesne

Jïh bussesne

Gåessie hujnesne

Ektesne monnem soelkehti...

 • Ikon haren silhuett

Mov Vïeneskodtje

Mov vïeneskodtje

Lea vïenes jih tryjjes.

Hijven-laakan vïeneskodtje lea hijven utnedh.

Dïhte dorje manne aavone.

Mov vïeneskodtje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Luste datnine spieledh.

Datne lea gïempes.

Manne aavone datne mïelem.

Manne aavone aktem voelpe jis datne gaavnim.

Datne mov bööremes voelpe.

 • Ikon haren silhuett

Voelpigujmie

Giesie

baahkes lïegkes

biejjie jïh laavkome

astoes bisseme-iehkede voelpigujmie

Giesie

 • Ikon haren silhuett

Bïenjem jïh manne

Ij leah goerehth, væssjojes jallh dåårres.

Mov bïenje.

Mov bïenje lea væjkeles, gïemhpes.

Mov bïenje gieries voelpe.

Mov bïenje.

Muitten runoja

Lissää runoja
 • Ikon räv silhuett

Kriget i Ukraina🇺🇦

Me tukän että Ukrainan pitä saha enämpi medeciniä ja että roti ja mut päigat voibi avta Ukraina.

Ja että Ukraina🇺🇦 voibi saha enembi apua

Ja että Ukraina voipi saha rauhan.🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦...

 • Ikon räv silhuett

Pääääääää

Silmä, silmä

nokka, suu

korva, korva

tukka.

 • Ikon räv silhuett

Runo

Tack sa sekunden

Som översvämmade minuten

Som vältrade sig över timmen

Som sköljde över dagen

Som dränkte veckan

Som dolde månaden

Som täckte året

Som spolade bort livet

Kiit...

 • Ikon räv silhuett

Runo

Mie halvan antaa sulle lahjan minkä en ole antanut kelhen aikasemmin.

Niin mie annan sulle minun yksinäisyys, se kestää elämän loppu.

 • Ikon räv silhuett

Runo

Se oon yks kukka valkea niinko lumi

Ei saata pelehtyä ei saata kuolea

Sen nimi sie tunteen aivan varmasti

Uskollinen ystävyys sen nimi oon.

 • Ikon räv silhuett

Runo

Mie halvan antaa sulle lahjan minkä en ole antanut kelhän aikasemmin. Niin mie annan sulle minun yksinäisyyn. Se kestää elämän loppu.

 • Ikon räv silhuett

Elämäni

Elämäni,

hauska praatiskella sun kanssa

olen Haaparannasta.

Mie tykkään kaniineista, ja lukea kirjoja!