Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon hermelinen silhuett

Juovlaruohtta

Juovllaid mon liikon

Juovllat lea somá

Mii borrat njálgga biepmu

Juovlaáddja boahtá

Mon attan skeaŋkkaid vehkii

OlJona aaj tjaaleme

  • Ikon hermelinen silhuett

Dálvi

Dálvi lea juovllat. Juovllat lea somá. Somá mon liikon. Lihku mon sávan. Ja mon sávan dal buriid juovllaid!

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon ripan silhuett

Inget farväl

Inget farväl, inga medvetna ord. Så fort och tyst gick du bort från vår jord. Här går vi i rester ur din svunna värld. Bland tankar och minnen som färgat din härd. Allt som du älskat oss bilder nu ger....

  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”