Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Det är är mina favortiemojis

Jag har två stycken favoritemojis, det är dom här:

🐱 Och 😂

Katten för att jag älskar katter och skrattemojin för att jag gillar att skratta och jag brukar göra det ofta.

Vad är din eller dina favorit emojis?

AlvaMalmstrom aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Banan 🍌

Bananen är gul inte ful Bananen är kul den är riktigt gul Men ibland kan den vara brun och ful

 • Ikon ugglan silhuett

Jul

Min jul ska vara kul, min jul får inte vara ful som påsken den är gul, ska min vara kul och snön den ska vara vit, och är den gul har någon pinkat på den kanske en hund 🐶

 • Ikon ugglan silhuett

🐻 Björn

Det här är Björn. Björn är Björn? Ja, Björn är faktiskt Björn och Björn vill inte vara någon annan än Björn. Björn vill vara Björn. Så är det. Punkt slut. Björn älskar Björn Björn är Björn ingen annan än Björn...

 • Ikon ugglan silhuett

Tips på hur man ska läsa om man tycker det är tråkigt

Hej! Här är några tips till dig som tycker att det är tråkigt att läsa. 1. Du kan börja med att läsa något kort och roligt. 2. Sen kan du be en vuxen eller ett syskon som kan läsa med dig. 3. Och efter det...

 • Ikon ugglan silhuett

Årstider

Våren är kul inte ful 🌳 Sommarn är varm inte kall ☀️ Hösten är gul, röd och orange inte blå, grön och svart 🍁 Vintern är vit och fin inte svart och ful🌨️

 • Ikon ugglan silhuett

Människor

Alla är människor både stora och små långa och korta Alla får se ut som de vill det kan ingen ändra på Vi är människor ändå!

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon ripan silhuett

Inget farväl

Inget farväl, inga medvetna ord. Så fort och tyst gick du bort från vår jord. Här går vi i rester ur din svunna värld. Bland tankar och minnen som färgat din härd. Allt som du älskat oss bilder nu ger....

 • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

 • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

 • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”