Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Jag älskar sommaren!

Jag älskar sommar. Det är då det blommar. Jag älskar att bada. Simma och leka i vattnet är bland det bästa som finns. Hoppa från bryggan så att det plumsar högt. Man kan vara ute och leka utan att frysa. Det finns så mycket grejer att göra. Sommaren är bäst!

NJ1114 aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Blå på olika språk

Blå-Svenska

Blue-Engelska

Azul-Spanska

Bleu-Franska

Blu-Italienska

Niebieski-Polska

Blau-Tyska

Blå-Norska

Blå-Danska

Sininen-Finska

Blár-Isländska

Asul-Fillipinska

Ble-Haitiska

Polū-Hawaiiska

 • Ikon ugglan silhuett

Sinnesdikt om en bondgård

Jag känner doften av koskit.

Jag hör kor som råmar.

Jag ser grisar som rullar i lera.

Jag känner leran under mina stövar.

Jag känner smaken av färska ägg.

 • Ikon ugglan silhuett

Du är du!

Du är fin.

Du är värdefull.

Du är snäll.

Du är omtänksam.

Du är du!

Glöm aldrig bort det!

 • Ikon ugglan silhuett

Sinnesdikt om parker

Jag ser bänkar som folk sitter på.

Jag hör fåglar som kvittrar.

Jag känner vinden som blåser genom mitt hår.

Jag känner doften av korv från korvkiosken.

Jag känner smaken av glass från glasskiosken.

 • Ikon ugglan silhuett

Sinnesdikt om skogen

Jag känner doften av fuktig mossa.

Jag hör fåglar som kvittrar.

Jag känner grenar mot mina bara ben.

Jag känner smaken av bär.

Jag ser massa träd.

 • Ikon ugglan silhuett

Skämt/Gåta-Dikt

-Hur många månader har 28 dagar?

-En, Februari.

-Nej, alla månader har 28 dagar, men vissa har fler!

-Mount Everest är världens högsta berg, men vilket var högst innan man upptäckte Mount Everest?

-Något annat...

 • Ikon ugglan silhuett

Det ledsna lejonet

Ett ledset och tyst lejon satt vid en bänk på skolgården. Lejonet var ensamt och ledset. Då kom en liten flicka fram och frågade om lejonet ville leka. Lejonet blev glad och berättade sin största hemlighet. Det kunde...

 • Ikon ugglan silhuett

Hej Hej!

Det finns så många sätt att säga hej på! Det är konstigt. Allt betyder samma sak men det heter olika. På Svenska heter det Hej! På Engelska Hi eller Hello. På Spanska heter det Hola! På Kinisiska heter det Nǐ hǎo! På...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon ugglan silhuett
 • Ikon haren silhuett
 • Ikon ripan silhuett

Hej

Hej, jag gillar dig

Du är rolig, så otrolig

Wow, jag slog dig med en POW

Det här är en dikt

Wow, vilken utflykt!!

Du är fläpp och lite knäpp

Det här är ett skämt-dikt

Wow, vilken utflykt

 • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

 • Ikon haren silhuett

Mov bööremes voelpe

Mov voelpe lea gïemhpes

Goh naestie mij guaka elmesne

Manne mov voelpem lyjhkem

Dejnie manne aavone

Ektesne föörhkedien

Dovne skuvlesne

Jïh bussesne

Gåessie hujnesne

Ektesne monnem soelkehti...

 • Ikon haren silhuett

Mov Vïeneskodtje

Mov vïeneskodtje

Lea vïenes jih tryjjes.

Hijven-laakan vïeneskodtje lea hijven utnedh.

Dïhte dorje manne aavone.

Mov vïeneskodtje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Luste datnine spieledh.

Datne lea gïempes.

Manne aavone datne mïelem.

Manne aavone aktem voelpe jis datne gaavnim.

Datne mov bööremes voelpe.

 • Ikon haren silhuett

Voelpigujmie

Giesie

baahkes lïegkes

biejjie jïh laavkome

astoes bisseme-iehkede voelpigujmie

Giesie

 • Ikon haren silhuett

Bïenjem jïh manne

Ij leah goerehth, væssjojes jallh dåårres.

Mov bïenje.

Mov bïenje lea væjkeles, gïemhpes.

Mov bïenje gieries voelpe.

Mov bïenje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Mov voelpe

manne leam geerjeene

manne gaavnim akte voelpe

goh datne

mov jieleme lea buerebe